Kategoria E uniemożliwia wstąpienie do Policji

24.01.2023 18:51

Kategoria E uniemożliwia wstąpienie do Policji
Kategoria E otrzymana podczas kwalifikacji wojskowej uniemożliwia wstąpienie do Policji i innych służb mundurowych. Osoby, które otrzymały taką kategorię nie mogą ubiegać się o jej zweryfikowanie. Dyskryminuje to kandydatów w dostępie do służby publicznej w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego – ze względu na stosunek do służby wojskowej.

Więcej w serwisie www.infor.pl

Kod z obrazka
Komentarze (0):
reklama
Kontakt z nami