Wiadomości z tagiem Administracja  RSS
NSA. Okres używania jako przesłanka kwalifikacji środka trwałego

02.07.2024 11:01

Przewidywany okres używania środka trwałego jest przede wszystkim domeną podatnika, który ma prawo zakładać w jakim horyzoncie czasowym będzie z niego korzystał. W takim znaczeniu jest to kategoria subiektywna zależna od podatnika. Nie oznacza to jednak, że przewidywanie to ma charakter woluntarny i nie jest zależne od uwarunkowań prowadzonej działalności gospodarczej. Postrzeganie "przewidywania" musi być zatem osadzone w obiektywnie weryfikowalnych okolicznościach faktycznych dotyczących rzeczywistych zamierzeń podatnika w określonej perspektywie czasowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

Nowe regulacje ws. wymiany informacji podatkowych

01.07.2024 16:33

Z początkiem lipca br. w życie weszły nowe regulacje dotyczące wykonywania niektórych zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Za sprawy dotyczące wymiany informacji odpowiedzialna jest Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, która będzie też upoważniona do nakładania na instytucje finansowe kar pieniężnych za nieudzielenie informacji.

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Darowizny nie można zgłosić faksem

27.06.2024 11:01

Podpis pod zgłoszeniem jako oświadczeniem woli jest konieczny dla wywołania określonych skutków prawnych - skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Podatnik, który nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku i nie złożył podpisanego formularza SD-Z2 traci prawo do zastosowania zwolnienia, zaś zgłoszona darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Późniejsze złożenie podpisanej deklaracji nie powoduje uzupełnienia braku podpisu pod złożonym faksem, a tym samym nie można uznać, że podatnik skutecznie i w terminie zgłosił darowiznę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

KAS tropi oszustwa paragonowe. Kontrole pokazują skalę nieprawidłowości

26.06.2024 16:31

W pierwszych pięciu miesiącach 2024 r. Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła ponad 21 tys. tzw. nabyć sprawdzających, a nieprawidłowości dotyczące paragonów fiskalnych stwierdzono w przeszło 4 tys. przypadków (22 proc.). Jak przypomina resort finansów, paragony fiskalne to gwarancja dla klientów i dowód na uczciwość przedsiębiorcy.

Źródło: www.podatki.biz

Przewóz i przesyłanie leków przez granice – przepisy polskie, limity, zasady i wyjątki

24.06.2024 18:51

Przewóz i przesyłanie leków przez granice – przepisy polskie, limity, zasady i wyjątkiKrajowa Administracja Skarbowa udzieliła wyjaśnień odnośnie zasad i warunków przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej leków (produktów leczniczych), środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego.

Źródło: www.infor.pl

Gdzie koniecznie z paszportem a gdzie wystarczy dowód osobisty? Wakacje za granicą dorosłych i dzieci 2024. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?

24.06.2024 18:51

Gdzie koniecznie z paszportem a gdzie wystarczy dowód osobisty? Wakacje za granicą dorosłych i dzieci 2024. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?Krajowa Administracja Skarbowa udzieliła wyjaśnień odnośnie tego jakie dokumenty trzeba posiadać podczas wyjazdu zagranicznego. Zarówno w przypadku dorosłych jak i dzieci.

Źródło: www.infor.pl

Wakacje za granicą dorosłych i dzieci 2024. Gdzie trzeba mieć paszport a gdzie wystarczy dowód osobisty. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?

20.06.2024 18:51

Wakacje za granicą dorosłych i dzieci 2024. Gdzie trzeba mieć paszport a gdzie wystarczy dowód osobisty. Co z prawem jazdy, ubezpieczeniem?Krajowa Administracja Skarbowa udzieliła wyjaśnień odnośnie tego jakie dokumenty trzeba posiadać podczas wyjazdu zagranicznego. Zarówno w przypadku dorosłych jak i dzieci.

Źródło: www.infor.pl

Kontrole podatkowe mikroprzedsiębiorców - nie więcej niż 6 dni w roku

20.06.2024 9:58

Zastępca Szefa KAS  wydał 22 lutego 2024 r. zalecenie dla wszystkich dyrektorów izb administracji skarbowej dotyczące kontroli podatkowych podejmowanych wobec mikroprzedsiębiorców, aby w przypadku wszczęcia i przeprowadzenia kontroli podatkowych czas ich trwania nie przekraczał w roku 6 dni wliczanych do limitu czasu kontroli.  

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami