Wiadomości z tagiem Kierownicy  RSS
Radca prawny: W sytuacji pracowników dokona się rewolucyjna zmiana [WYWIAD]

11.06.2024 18:51

Radca prawny: W sytuacji pracowników dokona się rewolucyjna zmiana [WYWIAD]„W mojej ocenie najskuteczniejsze sposoby ochrony sygnalisty to kanały zgłoszeniowe umożliwiające dokonywanie zgłoszeń anonimowo oraz wyznaczenie odpowiednich ludzi do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. To także zmiana kultury organizacyjnej, dzięki przykładowi kierownictwa i odpowiedniej komunikacji, w tym szkoleniom. Warto też zapewnić bezpłatny i otwarty dla wszystkich dostęp do kompleksowych i obiektywnych informacji oraz porad na temat systemu dla sygnalistów, pomoc prawną i wsparcie psychologiczne” – przekonuje radca prawny Paweł Bronisław Ludwiczak.

Źródło: www.infor.pl

"1000 plus" w służbach MSWiA. Podwyżki dla policji, PSP, Straży Granicznej i SOP

03.06.2024 18:51

W ostatnich miesiącach kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) intensywnie pracowało nad zrównaniem pierwszej płacy w służbach podległych resortowi z poborami żołnierzy zawodowych. Zapowiadane zmiany wkrótce staną się rzeczywistością, bowiem odpowiednie rozporządzenia zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw i obowiązują wstecznie - od 1 maja.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

PKP Cargo podjęło decyzję. 30 proc. załogi idzie na postojowe

27.05.2024 14:49

Zgodnie z decyzją zarządu PKP Cargo uruchomiony zostanie program kierowania maksymalnie do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy, na 12 miesięcy. Nieświadczenie pracy ma dotyczyć wszystkich grup zawodowych, w tym kierownictwa poszczególnych zakładów.

Źródło: www.pulshr.pl

Nowy rektor UJ zapowiada 4-dniowy tydzień nauki. Chce ułatwić dorabianie

29.04.2024 22:08

25 kwietnia zaszła zmiana na stanowisku rektora UJ. Nowy kierownik uczelni planuje wprowadzenie na części kierunków czterodniowego tygodnia nauki. Decyzja wynika z radykalnego wzrostu kosztów utrzymania studentów, przez który wielu z nich musi łączyć edukację z pracą zarobkową.

Źródło: www.pulshr.pl

Rezygnacja nauczyciela z funkcji kierowniczej w trakcie roku szkolnego wywołuje wątpliwości dotyczące urlopu

25.04.2024 9:51

Wicedyrektor szkoły 30 kwietnia 2024 r. na mocy porozumienia stron zrezygnował z funkcji. Nadal będzie pracował w szkole na stanowisku nauczyciela. Wicedyrektor nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy należy wypłacić mu ekwiwalent za urlop?

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Co robić, gdy urodzi Ci się dziecko. Jeśli nie zrobisz tej rzeczy w ciągu 21 dni, urzędnik sam wybierze imię dla niemowlaka

23.04.2024 18:51

Co robić, gdy urodzi Ci się dziecko. Jeśli nie zrobisz tej rzeczy w ciągu 21 dni, urzędnik sam wybierze imię dla niemowlakaGdy urodzi Ci się dziecko, pierwszym krokiem jest zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Te narzędzia pozwalają potwierdzić twoją tożsamość.

Źródło: www.infor.pl

Zamiast dyplomu ukończenia studiów mikropoświadczenie

21.03.2024 18:51

– Jednym z wyzwań stojących obecnie przed uczelniami jest niż demograficzny. Mikropoświadczenia dają możliwość przyciągnięcia nowych studentów i słuchaczy, zatrzymania dotychczasowych, a tym samym – zabezpieczenia etatów dydaktyków. We wprowadzeniu mikropoświadczeń do oferty uczelni upatruje się szansę na jej promocję i budowę silnej, rozpoznawalnej marki – wyjaśnia dr Marzena Feldy, kierowniczka Laboratorium Analiz Statystycznych Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), prezentując najnowszy raport pt. „Mikropoświadczenia nowym kierunkiem rozwoju szkolnictwa wyższego”.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Paulina Iwaszko kierowniczką ds. PR, CSR i komunikacji korporacyjnej w Tchibo Warszawa

12.02.2024 14:08

Paulina Iwaszko dołączyła do zespołu marketingowego Tchibo Warszawa. Objęła stanowisko kierowniczki ds. PR, CSR i komunikacji korporacyjnej.

Źródło: www.pulshr.pl

Nie każdy kierownik pracuje w nadgodzinach bez dodatkowego wynagrodzenia

09.02.2024 9:51

Wątpliwości dotyczą sytuacji, gdy w tym czasie wykonuje on zadania niewchodzące w zakres jego zwykłych czynności. Specjalne zasady dotyczą także osób niepełnosprawnych.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

reklama
Kontakt z nami