Wiadomości z tagiem Podatek dochodowy  RSS
Czternasta emerytura. Co z zaliczką na podatek dochodowy?

08.09.2023 18:52

Czternasta emerytura. Co z zaliczką na podatek dochodowy?
Z wypłaty czternastki jest pobierana składka zdrowotna w wysokości 9 procent oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy w zeznaniu rocznym zaliczka zostanie zwrócona?

Źródło: www.infor.pl

Przy zasiłku chorobowym nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów

30.08.2023 11:01

Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy stanowił dochód, za który uznać należy uzyskany przez pracownika w danym miesiącu przychód ze stosunku pracy jak również zasiłek chorobowy, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, w sytuacji gdy takie zostały przez płatnika potrącone. W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego pracodawca nie powinien stosować kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: www.podatki.biz

14. emerytura będzie wyższa, ale nie każdy emeryt dostanie tyle samo

22.08.2023 15:31

Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę, że tegoroczna 14. emerytura wyniesie 2200 zł netto. W poniedziałek 22 sierpnia Ministerstwo Finansów ujawniło więcej szczegółów, takich jak kwota brutto świadczenia oraz kwestia ewentualnego zwolnienia z podatku dochodowego.

Źródło: www.pulshr.pl

Sprzedaż nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych

10.08.2023 11:03

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych otrzymanych w drodze darowizny przedsiębiorstwa, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, których nie ujęto w ewidencji środków trwałych oraz od których nie dokonywano odpisów amortyzacyjnych, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Źródło: www.podatki.biz

14 emerytura 2023 r.- dostaniesz mniej niż myślisz.

09.08.2023 18:51

14 emerytura 2023 r.- dostaniesz mniej niż myślisz.
14 emerytura ma być wypłacona we wrześniu. W 2022 r. była zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych - ZUS pobierał od niej tylko składkę zdrowotną. W tym roku zwolnienie już nie obowiązuje więc osoby uprawnione do tego świadczenia dostaną je pomniejszoną dodatkowo o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: www.infor.pl

MF: Raportowanie MDR-3 najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r.

01.08.2023 11:03

Termin na złożenie deklaracji w zakresie podatku dochodowego za rok 2020, 2021 oraz 2022 już minął. Wobec powyższego informację MDR-3, w odniesieniu do schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe transgraniczne, za rok 2020, 2021 oraz 2022, należy złożyć najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2023 r. - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

Zyski spółki cywilnej wypłacone po jej przekształceniu w spółkę z o.o. nie mogą podlegać opodatkowaniu

19.07.2023 11:01

Wbrew twierdzeniu organu wypłata na rzecz wspólnika zysków wygenerowanych w spółce cywilnej, ale dokonana już po jej przekształceniu w spółkę z o.o. nie może podlegać podatkowi dochodowemu. Doszłoby bowiem do dwukrotnego opodatkowania tego samego przychodu. Tak w wyroku z 16 maja 2023 r. orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 615/22).

Źródło: www.podatki.biz

Data wystawienia faktury a moment powstania przychodu 

14.07.2023 11:02

Prawidłowe określenie daty uzyskania przychodu jest jedną z istotniejszych kwestii dla prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego. Przepisy w tym zakresie są w zasadzie jednoznaczne. Czasem jednak przysparzają wiele problemów podatnikom, zwłaszcza tym, którzy są tzw. osobami samozatrudnionymi, i to zarówno wtedy, gdy samodzielnie prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów, jak i gdy powierzają te czynności biuru rachunkowemu.  

Źródło: www.podatki.biz

Wydatki w kosztach: Źródłowe dokumenty można zniszczyć

11.07.2023 11:02

Spółka chciałaby przekazać faktury źródłowe (uprzednio zeskanowane) do zniszczenia. Czy można obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o koszty uzyskania przychodów rozpoznawane na podstawie wydatków/kosztów ujętych w księgach rachunkowych (zaksięgowanych) na podstawie dowodów źródłowych, których oryginalne wersje zostały zniszczone, a pozostały jedynie kopie w formie cyfrowej?

Źródło: www.podatki.biz

Zryczałtowany podatek dochodowy. Próg będzie przystępniejszy dla podatników

10.07.2023 16:37

Do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzone mają zostać zmiany podnoszące do 3 mln euro kwotę przychodów, do których możliwe jest opłacanie podatku zryczałtowanego. W efekcie więcej przedsiębiorstw będzie mogło skorzystać z takiej formy opodatkowania działalności. Zmiany przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami