Wiadomości z tagiem Podatek dochodowy  RSS
Czy zwrot podatku od nieruchomości od najemcy należy opodatkować?

19.07.2024 11:03

Małżonkowie są właścicielami kilku nieruchomości, które są we współwłasności małżeńskiej i nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami umów (tzw. najem prywatny) dzierżawcę obciążają m.in. podatek od nieruchomości. Czy pieniądze, które małżonkowie otrzymają zgodnie z zapisami umów na zapłacenie podatku od nieruchomości podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Źródło: www.podatki.biz

MF: Zniesienie zakazu amortyzacji mieszkań? Nie ma takich planów

18.07.2024 11:06

W ocenie Ministerstwa Finansów, wprowadzone zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nie stoją w sprzeczności z art. 84 Konstytucji, w świetle którego każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych budynków lub lokali mieszkalnych powodowała, że dochody osiągane z tego tytułu (z najmu) efektywnie były bardzo często nieopodatkowane. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych składników zmniejszały bowiem dochód do opodatkowania do takiego poziomu, że podatek dochodowy nie występował.

Źródło: www.podatki.biz

Kryptowaluty i podatki (5) Obrót kryptowalutą dokonywany przez osoby fizyczne

04.07.2024 11:02

Z poprzednich lekcji wiesz już, że pierwotne wydobywanie wirtualnej waluty nie podlega opodatkowaniu żadnym podatkiem (pewne odstępstwo w zakresie podatku dochodowego przy stakingu prezentuje fiskus ale sądy administracyjne konsekwentnie uchylają niekorzystne interpretacje). Nie jest to bowiem czynność, która rodzi jakiekolwiek skutki podatkowe. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku gdy dochodzi do obrotu posiadaną kryptowalutą.

Źródło: www.podatki.biz

WSA. Zaciągnięty kredyt nie może być wydatkiem na cele mieszkaniowe

04.07.2024 11:01

Zaciągnięcie kredytu i uzyskanie pieniędzy od banku nie jest w świetle prawa podatkowego traktowane jako osiągnięcie przez podatnika przychodu do opodatkowania (od kwoty kredytu nie płaci się w momencie jego uzyskania podatku dochodowego), lecz jako sposób pozyskania finansowania ciążących na podatniku zobowiązań. Tym samym skoro uzyskanie kredytu nie stanowi przychodu podatkowego to kwota tego kredytu przekazana przez bank sprzedającemu nie może być kwalifikowana jako wydatek pomniejszający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Źródło: www.podatki.biz

MF o składce zdrowotnej pracującego emeryta

01.07.2024 11:04

W przypadku emerytów, którzy przeszli na emeryturę w ustawowym terminie i dodatkowo podjęli działalność gospodarczą, każde ze źródeł dochodu obciążone jest składką zdrowotną. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu w 2022 roku emeryt prowadzący własną działalność musi opłacać podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną, której nie tylko nie może odprowadzić od podatku, ale również w pełnej jej wysokości od przychodu (skala podatkowa - jako emeryt).

Źródło: www.podatki.biz

Zrozumieć PIT (5) Wprowadzenie do przychodów

01.07.2024 11:01

W myśl generalnej zasady osoby fizyczne płacą podatek od łącznych dochodów uzyskanych w danym roku. To oznacza, że przychody z poszczególnych źródeł pomniejszamy o koszty, które dotyczą tych przychodów, i następnie sumujemy dochody. Od łącznego dochodu zgodnie ze skalą podatkową liczymy podatek dochodowy. Taki sposób ustalenia łącznego dochodu wiąże się również z tym, że strata z jednego źródła dochodu nie może pomniejszać dochodu ogólnego.

Źródło: www.podatki.biz

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą nagród w ramach programu poleceń

28.06.2024 11:02

Spółka postanowiła zorganizować program poleceń pracowniczych, którego celem jest wsparcie procesu rekrutacji i usprawnienie poszukiwania osób zainteresowanych podjęciem pracy. Osobą polecającą będzie mogła zostać zarówno osoba będąca jak i niebędąca pracownikiem. Jeżeli spółka zatrudni poleconą osobę i będzie ona pracowała przez min. 3 miesiące, osoba polecająca będzie uprawniona do nagrody. Czy w spółka będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach tego programu?

Źródło: www.podatki.biz

Nowe obowiązki dotyczące JPK_CIT już od stycznia

24.06.2024 16:38

Z początkiem 2025 r. obowiązywać zaczną regulacje wprowadzające tzw. JPK_CIT, czyli JPK_KR_PD (księgi i podatek dochodowy) oraz JPK_ST (środki trwałe). Prowadzenie ksiąg w formie elektronicznej stanie się obowiązkowe, a dane mają być przesyłane do organów podatkowych bez wezwania. Eksperci zwracają uwagę, że dostosowanie systemów finansowo-księgowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych może być sporym wyzwaniem dla podatników.

Źródło: www.podatki.biz

Nieruchomości i podatki (1) Ustalenie źródła przychodu z tytułu sprzedaży wybudowanego domu

24.06.2024 11:02

Podatnik, chcąc dokonać prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, musi w pierwszej kolejności ustalić, w zakresie którego źródła przychodu zostało uzyskane dane przysporzenie majątkowe.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami