Wiadomości z tagiem Ubezpieczenia  RSS
Nowa lista działalności z niższą składką wypadkową. Od kiedy nowe wskaźniki ubezpieczenia?

27.02.2024 18:51

Dla ponad 2 mln płatników składek zostaną ustalone nowe kategorie ryzyka i nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nowe wskaźniki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2027 r. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie właśnie trafił do konsultacji publicznych.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Sąd Najwyższy: Wspólnik dominujący bez obowiązku płacenia składek ZUS

27.02.2024 10:04

Prawotwórcza działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosującego nieustawowe pojęcie tzw. wspólnika iluzorycznego została ukrócona przez Sąd Najwyższy (wyrok z 21 lutego 2024 r., sygn. akt II UZP 8/23). Od dłuższego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzurpował sobie prawo, by osobę posiadającą ponad 90% udziałów w spółce z o.o. traktować jako jedynego wspólnika i w związku z tym obarczać ją obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo pozbawiać prawa do ubezpieczenia, jeśli zatrudnił się w spółce na etacie. Zdaniem ZUS mniejszościowego udziałowca należy w takich sytuacjach traktować jako "wspólnika iluzorycznego", a spółkę jako faktycznie jednoosobową.

Źródło: www.podatki.biz

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy w kosztach podatkowych

27.02.2024 10:02

Zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów, w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji we właściwym terminie. Zakład pracy do kosztów podatkowych zaliczy również, zgodnie z metodą memoriałową, należne składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli zasiłki zostaną następnie potrącone przez podatnika ze składek odprowadzanych do ZUS należy wyksięgować tę część składek z kosztów, która wcześniej zaliczona do tych kosztów metodą memoriałową.

Źródło: www.podatki.biz

Odszkodowania za wypadki drogowe, obowiązkowe OC - zmiany w 2024 roku

20.02.2024 9:51

Odszkodowania za wypadki drogowe, obowiązkowe OC - zmiany w 2024 rokuRząd planuje wprowadzić do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy z 2021 roku dotyczącej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (czyli wskutek wypadków drogowych). Celem zmian jest w szczególności zapewnienie ochrony poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń a także dostosowanie wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych do minimalnych poziomów określonych w przepisach unijnych.

Źródło: www.infor.pl

Firmowy najem a obowiązek opłacania składek ZUS w okresie zawieszenia działalności

15.02.2024 10:02

W okresie zawieszenia wykonywania działalności nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Wymierzanie i pobieranie składek jest bowiem ściśle związane z istnieniem obowiązku ubezpieczeń społecznych. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za okres od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej do momentu jej zawieszenia, z wyłączeniem okresu na który wykonywanie działalności zostało zawieszone.

Źródło: www.podatki.biz

Mały ZUS plus: ZUS blokuje dokumenty, a Rzecznik apeluje o podjęcie działań naprawczych

13.02.2024 10:04

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informował już, iż zgodnie z literalną interpretacją przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS (od lutego 2020 r. - Małego ZUS Plus) w latach 2019-2021, a następnie przez dwa lata: 2022, 2023 opłacali standardowe składki na ubezpieczenia społeczne, od stycznia 2024 r. mają prawo ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus. Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszają się przedsiębiorcy, którym ZUS blokuje, unieważnia, odrzuca dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące preferencyjnego oskładkowania nazywanego Małym ZUS Plus.

Źródło: www.podatki.biz

[20.02.2024] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

12.02.2024 18:53

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Źródło: www.podatki.biz

Bezpłatne udostępnienie pokoju pracownikowi. Jak wyliczyć składki ZUS?

09.02.2024 10:02

W przypadku świadczenia w postaci udostępnienia pracownikom domu mieszkalnego (wydzielone pokoje) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie stanowiła kwota w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy, a gdy lokal mieszkalny będzie udostępniany więcej niż jednemu pracownikowi kwota podstawy wymiaru składek powinna zostać wyliczona proporcjonalnie.

Źródło: www.podatki.biz

Przedsiębiorcy krytycznie o projekcie wprowadzającym wakacje składkowe

07.02.2024 15:27

Zaproponowane przez rząd wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców będą miały bardzo wąskie zastosowanie - oceniają eksperci Business Centre Club. Jak twierdzi organizacja, formuła ulgi powinna obejmować nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne, ale też składkę zdrowotną. Biznes apeluje też o rozważenie rozszerzenia wakacji składkowych na pracowników zatrudnianych przez mikrofirmy.

Źródło: www.podatki.biz

Przedsiębiorcy krytycznie o projekcie wprowadzającym wakacje składkowe

07.02.2024 15:27

Zaproponowane przez rząd wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców będą miały bardzo wąskie zastosowanie - oceniają eksperci Business Centre Club. Jak twierdzi organizacja, formuła ulgi powinna obejmować nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne, ale też składkę zdrowotną. Biznes apeluje też o rozważenie rozszerzenia wakacji składkowych na pracowników zatrudnianych przez mikrofirmy.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami