Wiadomości z tagiem Ubezpieczenia  RSS
Firmy transportowe szykują zwolnienia. Branża apeluje o ulgi podatkowe

05.06.2024 16:40

Aż 60 proc. polskich przewoźników sygnalizuje zamiar zmniejszenia floty i ograniczenia zatrudnienia w ciągu kolejnych miesięcy, a 13 proc. firm znajduje się obecnie na skraju wypłacalności. Problemy potwierdza też znaczny wzrost upadłości w pierwszych miesiącach 2024 r. Branża apeluje do rządu o wsparcie, w tym np. czasowe ulgi lub zwolnienia z podatku od środków transportu czy składek na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: www.podatki.biz

Ubezpieczenie zdrowotne, zasiłek i wsparcie z urzędu pracy. Czy można zarejestrować się bez kolejki?

05.06.2024 9:51

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy to krok, który może przynieść wiele korzyści osobom pozostającym bez zatrudnienia. Od ubezpieczenia zdrowotnego po dostęp do zasiłków i wsparcia w poszukiwaniu pracy, urzędy pracy oferują szeroki zakres usług, które mogą znacząco poprawić sytuację bezrobotnego. Jakie możliwości niesie za sobą uzyskanie statusu osoby bezrobotnej i jakie są konkretne procedury związane z rejestracją?

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Składki ZUS od świadczeń dla pracowników: Punkty to nie posiłek

04.06.2024 11:02

Wartość świadczenia będąca odpowiednikiem przyznawanych pracownikom co miesiąc przez pracodawcę punktów następnie wymienianych na gotowe posiłki bezpośrednio w placówkach gastronomicznych, lub w placówkach gastronomicznych za pośrednictwem aplikacji, np. "glovo", "pyszne.pl", "Uber eats" itp. do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł, nie będzie wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - czytamy w interpretacji indywidualnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.podatki.biz

Karnety sportowe dla pracowników a składki ZUS

03.06.2024 11:04

Świadczenie w postaci karty umożliwiającej korzystanie z usług rekreacyjno-wypoczynkowych nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Jeżeli bowiem świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach regulaminu wynagradzania, wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. korzyści, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością.

Źródło: www.podatki.biz

Wakacje składkowe coraz bliżej. Kto skorzysta?

31.05.2024 9:51

Droga legislacyjna ustawy, której celem jest wprowadzenie tzw. wakacji składkowych, czyli możliwości niepłacenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym dobiega końca, czeka na podpis prezydenta.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Składki ZUS: Zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia członków rady nadzorczej

29.05.2024 11:02

Kwoty wypłacone członkom rady nadzorczej, którzy odbywają podróż służbową z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia rady nadzorczej w postaci kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowej.

Źródło: www.podatki.biz

Składki ZUS przedsiębiorcy w okresie pobierania świadczenia rodzicielskiego

27.05.2024 11:04

Wprawdzie konstrukcja i zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego odwzorowują podstawowe zasady obowiązujące przy urlopach i zasiłkach macierzyńskich, jednak świadczenia te dla celów ubezpieczenia emerytalnego i rentowych nie mogą być traktowane jako równoważne. W konsekwencji, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko w przypadku, gdy spełniają jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo tymi ubezpieczeniami z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Źródło: www.podatki.biz

Piotr Zadrożny odchodzi z TUZ Ubezpieczenia

25.05.2024 10:40

Piotr Zadrożny złożył rezygnację ze stanowiska prezesa TUZ Ubezpieczenia. Funkcję tę będzie pełnił jeszcze tylko do końca maja.

Źródło: www.pulshr.pl

Ministerstwo Rozwoju i Technologii o tzw. urlopie dla przedsiębiorców

24.05.2024 11:03

Przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od tego, czy są aktywni czy też korzystają z czasu wolnego. Propozycja "urlopu dla przedsiębiorców" miałaby zmniejszyć to obciążenie poprzez zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc, co pozwoliłoby im na oszczędność finansową. Dodatkowo, zapewnienie świadczenia urlopowego w wysokości połowy płacy minimalnej podczas tego miesiąca wolnego byłoby dodatkowym wsparciem finansowym dla przedsiębiorców, pozwalającym im na utrzymanie płynności finansowej podczas odpoczynku.

Źródło: www.podatki.biz

Przechodzisz na emeryturę? Kiedy korzystnie?

23.05.2024 18:51

Przechodzisz na emeryturę? Kiedy korzystnie?Osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego i udowodnienie okresu ubezpieczenia to podstawowe warunki przejścia na emeryturę. Jednak wybór momentu, w którym złożysz wniosek o emeryturę, jest także ważny. Wysokość emerytury z ZUS zależy bowiem także od miesiąca, w którym zdecydujesz się przejść na emeryturę. Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?

Źródło: www.infor.pl

reklama
Kontakt z nami