Wiadomości z tagiem Ulgi  RSS
Składki zdrowotne niepełnosprawnych przedsiębiorców - MZ wyjaśnia

20.09.2023 11:03

Dla możliwości skorzystania z tej ulgi w rozliczeniu rocznym nie jest istotne to, że ubezpieczony pominął w rozliczeniach miesięcznych możliwości obniżenia składki do wysokości zaliczki na PIT będąc do tego uprawniony. Tym samym, jakkolwiek stosownie do art. 81 ust. 2y ustawy zdrowotnej po 30 czerwca 2023 r. brak jest możliwości skorygowania miesięcznych dokumentów rozliczeniowych (za dany rok składkowy) w zakresie podstawy wymiaru i wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie pozbawia to ubezpieczonego prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi w ramach rozliczenia rocznego poprzez wypełnienie pola 06 w bloku XII deklaracji rozliczeniowej.

Źródło: www.podatki.biz

Jak podatnicy korzystają z nowych ulg na innowacje?

19.09.2023 16:30

W 2022 r. podatnicy mogli już korzystać, oprócz ulg B+R i IP Box, także z nowych preferencji, w tym ulg na ekspansję, prototyp i robotyzację. Jak wynika z nowego raportu firmy Grant Thornton pn. "Ulgi na innowacje", największym powodzeniem wśród nowych preferencji cieszyła się ulga na ekspansję. Skorzystało z niej w ubiegłym roku 471 podmiotów, których łączna suma odliczeń kosztów z tytułu ulgi wyniosła 112 mln zł.

Źródło: www.podatki.biz

Ulga termomodernizacyjna: Odliczenie wydatków na klimatyzator z funkcją grzania

18.09.2023 11:04

Czy wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, który może zostać odliczony w zeznaniu za 2023 r.?

Tagi: Ulgi
Źródło: www.podatki.biz

PiS nie kusi emigrantów. Nie chcą wracać do Polski

04.09.2023 6:48

Polacy, którzy wyemigrowali z kraju, nie chcą do niego wracać. Nie pomagają zachęty rządu, w tym ulgi podatkowe — informuje "Rzeczpospolita".

Źródło: businessinsider.com.pl

Odliczenie składki zdrowotnej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

23.08.2023 11:01

Chęć skorzystania przez małżonków ze wspólnego rozliczenia PIT nie pozbawia małżonka zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z możliwości skorzystania z ulgi w składce zdrowotnej. Każda z tych osób zapłaci składkę zdrowotną od przypadającego na nią na podstawie wspólnego rozliczenia podatkowego dochodu, przy czym osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła obniżyć składkę zdrowotną zgodnie z preferencją określoną przez prawodawcę w art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej.

Tagi: Ustawy, PIT, Ulgi, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Ulga na robotyzację a definicja robota przemysłowego

22.08.2023 11:03

Firma chciała skorzystać z ulgi na robotyzację. Organ stwierdził, że nie ma na to szans, bo robot, który wyjmuje z maszyny wyprodukowane butelki i układa na palecie nie wytwarza ich. Zatem nie spełnia wymaganej definicji robota przemysłowego.

Tagi: Firmy, Ulgi
Źródło: www.podatki.biz

Mały ZUS Plus po zmianach

09.08.2023 11:05

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach. Te rozwiązanie dotyczy najmniejszych przedsiębiorców, których przychód w 2022 roku nie przekroczył 120 tys. zł oraz którzy: przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 roku korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, w związku z upływem 36 miesięcy, przestali korzystać z Małego ZUS Plus. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali 36 miesięcy Małego ZUS Plus w 2022 roku, nie będą mogli skorzystać z 12 dodatkowych miesięcy ulgi.

Tagi: ZUS, Ulgi
Źródło: www.podatki.biz

Ulga termomodernizacyjna: Właściciel jednego z lokali nie jest współwłaścicielem budynku

09.08.2023 11:01

Małżonkowie są właścicielem mieszkania, które znajduje się w modernizowanej budynku. Wszyscy lokatorzy są właścicielami poszczególnych mieszkań i wszystkie wydatki dzielone są w równych częściach. Umowa o wykonanie izolacji pionowej, poziomej metodą iniekcji ścian budynku wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynku zawarta jest z 3 lokatorami budynku i koszty zostały podzielone na 3 osoby. Czy małżonkowie mają prawo do tzw. ulgi termomodernizacyjnej?

Źródło: www.podatki.biz

Składki ZUS: Nowa działalność a prawo do ulgi na start

08.08.2023 11:03

W sytuacji prowadzenia przez przedsiębiorcę we wcześniejszym okresie działalności gospodarczej istotne staje się faktyczne prowadzenie i zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko fakt posiadania uprawnień do jej prowadzenia - stwierdził ZUS w sierpniowej interpretacji.

Tagi: ZUS, Ulgi, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami