Wiadomości z tagiem Ustawy  RSS
Nieruchomość do użytku firmowego i prywatnego - prawo do odliczenia VAT

20.06.2024 11:16

Podstawowym warunkiem nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonego wydatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednak przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. 

Źródło: www.podatki.biz

E-commerce i podatki (3) - Działalność gospodarcza a sprzedaż prywatna na gruncie VAT

20.06.2024 11:00

Kwestia odróżnienia działalności gospodarczej od sprzedaży prywatnej w obrębie handlu internetowego nie jest sprawą oczywistą. Zarówno ustawa PIT, jak i ustawa VAT, wskazują jedynie na ogólne przesłanki wskazujące na wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety są to przesłanki sformułowane bardzo ogólnie i nie odnajdziemy w przepisach żadnych precyzyjnych wyjaśnień co do sposobu ich interpretacji.

Źródło: www.podatki.biz

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

20.06.2024 9:11

Klauzula generalna znajduje zastosowanie do czynności dokonanej głównie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej lub gdy jednym z głównych celów było osiągnięcie takiej korzyści, jeżeli korzyść ta jest sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu.

Tagi: Ustawy
Źródło: www.podatki.biz

Prawo nie dogoniło fundacji rodzinnych. Niektóre ustawy wciąż ich nie uwzględniają

20.06.2024 7:42


Wielomilionowe kary grożą za błędy, które mogą wyniknąć z braku precyzyjnych przepisów dotyczących fundacji rodzinnych - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Wskazuje, że problem dostrzegła już Komisja Nadzoru Finansowego.

Źródło: www.bankier.pl

Równowartość 225 euro na hektar, maksymalnie 1125 euro na gospodarstwo. Można już składać wnioski. Płatność dla małych gospodarstw rolnych 2024

19.06.2024 18:51

Równowartość 225 euro na hektar, maksymalnie 1125 euro na gospodarstwo. Można już składać wnioski. Płatność dla małych gospodarstw rolnych 2024Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 18 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 885). Przepisy ustawy wdrażają na lata 2024-2027, w ramach płatności bezpośrednich, dwie nowe płatności: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji. Zmiany w zakresie możliwości wnioskowania o przyznanie tych płatności zostały już wprowadzone do aplikacji eWniosekPlus.Wnioski można składać do 31 sierpnia 2024 r.

Źródło: www.infor.pl

Nowe definicje budowli i budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

19.06.2024 16:23

Do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące definicji budowli i budynku. Definicje mają mieć autonomiczny charakter, co oznacza, że nie będą się odwoływać do przepisów pozapodatkowych. Zmiany, która mają zlikwidować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, wejdą w życie z początkiem 2025 r.

Źródło: www.podatki.biz

NSA: Wpłata do dewelopera wystarczy do skorzystania ze zwolnienia

19.06.2024 13:10

Teza: Wpłaty dokonywane przez nabywcę w wykonaniu umowy deweloperskiej stanowią o przeznaczeniu środków pieniężnych na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten nie uzależnia prawa do skorzystania ze zwolnienia podatkowego od nabycia własności lokalu mieszkalnego w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych. Wystarczy, by wydatek został poniesiony nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania środków pieniężnych, a jego celem były zdarzenia określone w końcowej części tego przepisu.

Źródło: www.podatki.biz

Czytanie sprawozdań finansowych (5) Porównywalność sprawozdań

19.06.2024 11:00

Jedną z kluczowych kwestii, którą należy zweryfikować przed przystąpieniem do analizowania danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, jest sprawdzenie, czy dysponujemy danymi porównywalnymi. Wydaje się to oczywiste, a jednak w praktyce czasem próbujemy porównać firmy o zupełnie innej działalności, sprawozdania finansowe różnych podmiotów sporządzone według różnych podstaw prawnych (np. ustawa o rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) lub sprawozdania tej samej firmy za różne okresy, ale sporządzone najpierw zgodnie z ustawą o rachunkowości, a w późniejszym okresie zgodnie z MSSF.

Źródło: www.podatki.biz

Praca wykonywana w różnych miejscach w tym samym miesiącu - jak ustalić koszty?

19.06.2024 10:30

Pracownicy często wykonują pracę w różnych miejscowościach, co uwzględnia ich umowa o pracę. Świadczą pracę przez część miesiąca w jednym z tych miejsc, a przez część w innym. W jaki sposób należy uwzględniać pracownicze koszty uzyskania przychodów, ustalając zaliczkę na podatek?

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami