Wiadomości z tagiem Zlecenia  RSS
Czy pracodawca może skrócić pracownikowi odpoczynek? [REGULACJE I WYJĄTKI]

01.03.2024 9:51

Czy pracodawca może skrócić pracownikowi kodeksowy odpoczynek tygodniowy z 35 do 24 godzin poprzez zlecenie dodatkowej pracy nadliczbowej w okresie odpoczynku? Kwestia ta budzi wątpliwości polskich pracodawców. Adwokat, z którą rozmawiamy, wskazuje, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z pracą zmianową i następuje akurat zmiana pory wykonywania pracy w związku z przejściem na inną zmianę, zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych w okresie odpoczynku jest możliwe, jeżeli tylko nie przekracza przepisowych 24 godzin.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Emeryci i renciści mają czas na rozliczenie z ZUS do końca lutego

29.02.2024 10:04

Do końca lutego 2024 r. osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, jakie osiągnęły w 2023 r. Chodzi między innymi o zeszłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: www.podatki.biz

Wykonywanie pracy i zlecenia w tym samym miejscu nie świadczy o obejściu prawa

29.02.2024 9:51

To, że praca na zlecenie odbywa się na tym samym basenie, co praca na podstawie umowy o pracę, nie przesądza o tym, że wszystkie te czynności są wykonywane w ramach stosunku pracy. Tak wynika z niedawnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Zaraz minie ważny termin! Do 29 lutego renciści i wcześniejsi emeryci muszą powiadomić ZUS o dodatkowych zarobkach

28.02.2024 18:51

Zaraz minie ważny termin! Do 29 lutego renciści i wcześniejsi emeryci muszą powiadomić ZUS o dodatkowych zarobkachNajpóźniej 29 lutego 2024 r. renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w 2023 roku dorabiali do swoich świadczeń, mają czas, by poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Mowa tu o przychodach z umowy o pracę, umowy zlecenia a także z działalności gospodarczej.

Źródło: www.infor.pl

Student na zleceniu. Moment otrzymania zaświadczenia a zwolnienie ze składek ZUS

21.02.2024 10:04

Płatnik składek ma obowiązek zgłosić osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie do ubezpieczeń społecznych, jeśli nie ma wiedzy o okolicznościach wyłączających ten obowiązek, a o których wiedzę ma tylko ubezpieczony i nie przekazał jej płatnikowi. Jeżeli natomiast dana osoba, za którą były opłacane składki przedstawi zaświadczenie, że w tym okresie była studentem i jednocześnie w okresie wykonywania umowy zlecenia nie miała ukończonych 26 lat, płatnik na tej podstawie wyrejestruje ją z okresem wstecznym z ubezpieczeń społecznych.

Źródło: www.podatki.biz

PIT za 2023: Rozliczenie z dochodów z umowy zlecenia lub o dzieło

16.02.2024 10:01

Przychodami z działalności wykonywanej osobiście w zakresie umów zlecenia/o dzieło są przychody, które uzyskałeś z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, przedsiębiorstwa w spadku.

Źródło: www.podatki.biz

PIT-11 a PIT-37 - Praktyczne Porady

13.02.2024 18:53

W ostatnich latach polski system podatkowy przeszedł wiele zmian, a obowiązujące regulacje dotyczące PIT nadal ewoluują. Szczególnie istotne w tym kontekście jest zrozumienie zmian w PIT 11 za 2023, dokument, który ma zasadnicze znaczenie dla pracowników i pracodawców. Zmiany te dotyczą między innymi terminów składania deklaracji, sposobu wypełniania formularzy, a także nowych wytycznych dotyczących umów zlecenia i innych form zatrudnienia. W obliczu tych zmian, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, muszą na nowo zrozumieć swoje obowiązki i prawa. Artykuł ten ma na celu nie tylko przedstawić najważniejsze aspekty PIT 11 za 2023, ale również wskazać praktyczne wskazówki, jak prawidłowo wypełnić PIT-37 w kontekście umowy zlecenia, zrozumieć, do kiedy należy złożyć PIT 11, oraz wyjaśnić, czy i kiedy trzeba rozliczać PIT 11a. Dodatkowo, przedstawimy, w jaki sposób urząd skarbowy może pomóc w wypełnieniu PIT, oraz jak wygląda PIT 37 zerowy wzór. Przeanalizujemy również najnowsze interpretacje podatkowe, aby zapewnić kompleksowy i aktualny przewodnik po zmieniającym się krajobrazie podatkowym Polski.

Źródło: www.podatki.biz

Czy zleceniobiorca musi wystawić rachunek, by otrzymać wynagrodzenie? Czasami tak, ale nie zawsze. Sprawdź, jakie są zasady.

12.02.2024 18:51

Czy zleceniobiorca musi wystawić rachunek, by otrzymać wynagrodzenie? Czasami tak, ale nie zawsze. Sprawdź, jakie są zasady.Umowy zlecenia są zawierane nie tylko przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. A skoro tak, to czy mają one obowiązek wystawienia po wykonaniu pracy rachunku? W niektórych przypadkach dokument ten może odgrywać szczególnie istotną rolę.

Źródło: www.infor.pl

Umowa zlecenia 2024. Pamiętasz o zmianie zasad? Sprawdź jak i po co prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy.

12.02.2024 18:51

Umowa zlecenia 2024. Pamiętasz o zmianie zasad? Sprawdź jak i po co prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy.Umowa zlecenia jest z założenia umową mniej sformalizowaną niż umowa o pracę. Niewątpliwie jednak funkcjonuje ona na pograniczu prawa cywilnego i prawa pracy, co sprawia, że niektóre jej aspekty wymagają szczególnej uwagi. Tak jest na przykład z prowadzeniem ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy.

Źródło: www.infor.pl

PIT za 2023: Mam mniej niż 26 lat

09.02.2024 10:03

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody: z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej), z umów zlecenia zawartych z firmą, z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe), z zasiłków macierzyńskich, to są one zwolnione od podatku - maksymalnie do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami