Wiadomości z tagiem Zlecenia  RSS
Umowy zlecenia zmienią się w umowy o pracę. Kontrowersyjny zapis w nowych przepisach

17.07.2024 12:42

Wszystko wskazuje na to, że Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia - skuteczną broń w walce z nadużyciami w firmach. Inspektorzy pracy będą mogli wystawić nakaz przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.

Źródło: www.pulshr.pl

Zmiany w stażu pracy dopiero od 2026 roku - projekt nowelizacji kodeksu pracy. Zlecenie, pozarolnicza działalność, umowa agencyjna i inne nowe okresy wliczane do okresu zatrudnienia

09.07.2024 18:51

Zmiany w stażu pracy dopiero od 2026 roku - projekt nowelizacji kodeksu pracy. Zlecenie, pozarolnicza działalność, umowa agencyjna i inne nowe okresy wliczane do okresu zatrudnieniaW dniu 9 lipca 2024 r. opublikowano zapowiadany wcześniej projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący stażu pracy. Na mocy nowych przepisów okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą zostanie zaliczony zarówno do ogólnego, jak i do tzw. zakładowego stażu pracy. Ponadto do stażu pracy (okresu zatrudnienia) będzie wliczany okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu, bycia wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej i inne przypadki. Zmiany te mają wejść w życie od 2026 roku.

Źródło: www.infor.pl

Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę

28.06.2024 11:04

Ustalając podstawę wymiaru składek bierze się sumę przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłaconych w danym miesiącu i następnie pomniejsza o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota, natomiast jeżeli ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie.

Źródło: www.podatki.biz

Spółki powiązane osobowo a składki ZUS od umowy zlecenia z osobą na etacie

27.06.2024 11:04

Pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych wykracza poza sferę stosunku pracy i obejmuje również sytuację, gdy pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej z osobą trzecią, jednakże w jej ramach praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy. Przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to, że będąc pracownikiem związanym stosunkiem pracy z danym pracodawcą, jednocześnie świadczy pracę w ramach umowy o świadczenie usług, zawartej z nim lub innym podmiotem, na jego rzecz.

Źródło: www.podatki.biz

Umowa zlecenia i umowa o dzieło w oczach ZUS

19.06.2024 13:24

Interesy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczanych często bywają odmienne. ZUS chce maksymalizować składkę, tłumacząc to dobrem ubezpieczonych i dbałością o ich zabezpieczenie emerytalne. Ubezpieczani często chętnie zrezygnowaliby przynajmniej z części składek, przeznaczając zaoszczędzone środki na samodzielne zabezpieczanie swojej przyszłości. Stąd popularność umów o dzieło - przychody z nich nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym - pomijamy tu wyjątek w sytuacji, kiedy stanowią one w istocie przychody z tytułu umowy o pracę.

Źródło: www.podatki.biz

Jedną decyzją rząd wkrótce obniży pensje milionom Polaków. Ale za to emerytury może będą wyższe

18.06.2024 14:45

Pełne ozusowanie każdej umowy zlecenia sprawi, że Polacy będą zarabiać mniej niezależnie od wariantu, jaki wybiorą. Mimo to ponad połowa z nich popiera wprowadzenie zmian w przepisach.

Źródło: www.pulshr.pl

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych - zestawienie

18.06.2024 10:38

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych ma miejsce, gdy osoba ubezpieczona podlega obowiązkowi ubezpieczeń z kilku różnych źródeł jednocześnie. Tytuły do ubezpieczeń to m.in.: umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński.

Źródło: www.podatki.biz

Ile można dorobić do renty rodzinnej? Zmiany od 1 czerwca 2024 r. Umowa zlecenia z uczniem lub studentem nie jest wliczana do limitu przychodów

04.06.2024 18:51

Ile można dorobić do renty rodzinnej? Zmiany od 1 czerwca 2024 r. Umowa zlecenia z uczniem lub studentem nie jest wliczana do limitu przychodówOd 1 czerwca osoby, które pobierają rentę rodzinną z ZUS-u, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia. Warto wiedzieć, żeumowa zlecenia z uczniem lub studentem nie jest wliczana do limitu przychodów od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej

Źródło: www.infor.pl

reklama
Kontakt z nami