Wiadomości z tagiem Zlecenia  RSS
NSA potwierdza: Tłumaczenie to usługa, a nie dzieło

11.09.2023 9:51

Umowy o wykonanie tłumaczeń umów lub innych dokumentów z języków obcych na polski powinny być kwalifikowane jako umowy starannego działania, czyli umowy zlecenia albo o świadczenie usług, które powinny być oskładkowane – także składką zdrowotną.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

ZUS: Zmiany w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

07.09.2023 11:04

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnej zmianie dotyczącej podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa.

Źródło: www.podatki.biz

Pracownicy mogą odzyskać nawet po kilka tysięcy z ZUS. Jak to zrobić?

07.09.2023 9:51

Zatrudnieni na etatach, którzy dorabiali w swojej firmie na zleceniach i w ciągu ostatnich trzech lat korzystali z zasiłków chorobowych, mogą złożyć wniosek o dopłatę zasiłku. ZUS po wyrokach Sądu Najwyższego zmienił interpretację przepisów.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

ZUS przypomina o zmianie w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

06.09.2023 18:52

ZUS przypomina o zmianie w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej ze swoim pracodawcą powinien zostać przyjęty w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy umowa zlecenia się zakończyła, czy nadal trwa.

Źródło: www.infor.pl

Wypadek przy pracy na umowie zleceniu. Czy należy się zasiłek chorobowy?

06.09.2023 13:38

Osoba, która wykonuje pracę na postawie umowy zlecenia, może ulec wypadkowi przy pracy. Czy otrzyma zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy?

Źródło: www.pulshr.pl

Ich praca wymaga pełnej dyskrecji. Jeśli się sprawdzą, dostają pięciocyfrowe przelewy

05.09.2023 1:01

Headhunterzy wykorzystują kontakty i sieci branżowe, aby znaleźć kandydatów na najbardziej specjalistyczne stanowiska. Kierują się przy tym nie tylko kompetencjami, ale też dopasowaniem do kultury organizacyjnej. Niezależnie od branży, zlecenia łączy to, że wymagają dyskrecji.

Źródło: www.pulshr.pl

Opłacanie składek na Fundusz Pracy przy zleceniu

04.09.2023 11:01

Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ww. osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeżeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2023 r.: 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł).

Źródło: www.podatki.biz

Jak opłacać składki na Fundusz Pracy, gdy pracownik pracuje jednocześnie na umowę zlecenia

26.08.2023 18:51

Pracownik jest zatrudniony na 3/4 etatu z wynagrodzeniem 2750 zł. Oprócz tego wykonuje umowę zlecenia dla innego podmiotu i tam ma 500 zł miesięcznie. Czy składki na FP opłaca tylko pracodawca z umowy o pracę? Zatrudniliśmy również pracownicę, która u poprzedniego pracodawcy zakończyła urlop rodzicielski i po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę podjęła pracę w naszej firmie. Czy możemy skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na FP za tę pracownicę?

reklama
Kontakt z nami