Wiadomości z tagiem VAT  RSS
[29.09.2023] Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury? 

18.09.2023 10:00

Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF. Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku. 

Źródło: www.podatki.biz

Powtarzające się świadczenia niepieniężne - źródło przychodów, dokumentowanie kosztów, status VAT

15.09.2023 14:21

Wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki wypłacane jest bez względu na to, czy spółka osiąga, czy też nie osiąga zysku. Umieszczenie w umowie spółki odpowiednich zapisów pozwala zatem w określonych przypadkach na nieskomplikowany i opodatkowany jednokrotnie transfer środków ze spółki do wspólników.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

TSUE rozstrzygnął wątpliwości w zakresie opodatkowania VAT usług turystycznych na korzyść przedsiębiorców

15.09.2023 11:10

Artykuł 306 unijnej dyrektywy VAT należy interpretować tak, że szczególną, preferencyjną procedurą opodatkowania VAT marża dla usług turystyki można objąć odsprzedaż usług noclegowych przedsiębiorcom, mimo że odsprzedaży tej nie towarzyszą żadne usługi dodatkowe. Tak orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości 29 czerwca 2023 r. w sprawie polskiej spółki z o.o., która toczyła swój spór z organem podatkowym od kwietnia 2017 roku.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2024: Dochody podatkowe mogą być niższe od oczekiwań

14.09.2023 16:00

Zakładane przez rząd w projektowanym na 2024 r. budżecie dochody podatkowe mogą okazać się w rzeczywistości wyraźnie niższe - twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Wątpliwości dotyczą m.in. spodziewanych wpływów z tytułu podatków dochodowych oraz VAT. Jak oceniają eksperci, w efekcie realizacja budżetu może być nierealna.

Tagi: VAT, Dochody, Fed
Źródło: www.podatki.biz

VAT od kar za brak opłat parkingowych

13.09.2023 12:28

Wyrok TSUE o sygnaturze C-90/20 z dnia 20 stycznia 2022 roku spowodował, że osoby prowadzące działalność związaną z odpłatnym udostępnianiem miejsc parkingowych zobowiązane zostały do zapłaty podatku od towarów i usług od kar za brak opłat użytkowników takich parkingów. Na negatywne skutki tego wyroku i możliwość ich usunięcia Poseł Stanisław Tyszka zapytał w interpelacji poselskiej.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

VAT: Fakturowanie transakcji z rolnikiem ryczałtowym

12.09.2023 7:44

Cechą charakterystyczną transakcji z rolnikiem ryczałtowym, tj. nabyć dokonywanych przez podatnika VAT czynnego od rolnika ryczałtowego, jest to, że to nabywca jest zobowiązany do wystawienia faktury i wykazania w niej podatku w wysokości 7%.

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży za symboliczną złotówkę

11.09.2023 11:02

Czy w przypadku sprzedaży promocyjnej obejmującej uprawnienia klientów do nabycia towarów po istotnie obniżonej cenie, a więc za 1 zł brutto, spółka powinna określić podstawę opodatkowania dla tychże towarów promocyjnych w wysokości wskazanej na fakturze ceny sprzedaży, a więc 1 zł pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług? Pomiędzy spółką a kontrahentami nie będą występować powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT.

Tagi: Ustawy, VAT
Źródło: www.podatki.biz

VAT: Sprzedaż samochodu używanego po wykupie z leasingu dla celów mieszanych

07.09.2023 11:02

Wykupiony samochód po zakończeniu umowy leasingu nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie dokonano odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem pojazdu. Wykup samochodu nastąpił na cele prywatne i jego sprzedaż następuje z majątku prywatnego. Samochód po wykupieniu wykorzystywany był zarówno na cele prywatne, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy sprzedaż tego samochodu będzie podlegała VAT?

Tagi: VAT, Leasing, Umowy
Źródło: www.podatki.biz

Piotr Strzałkowski, Grohe: Dzięki współpracy absolwenci stają się ambasadorami marki

06.09.2023 7:03


Wspomaganie rozwoju szkolnictwa branżowego jest inwestycją w przyszłość, dlatego nasza marka podjęła taką decyzję, m.in. przystępując do EuroSkills i SkillsPoland – mówi Piotr Strzałkowski, Leader of Activation w firmie Grohe. […]

Źródło: raportcsr.pl

reklama
Kontakt z nami