Podatki  RSS
Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 

5 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym celem ustawy jest dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakiet Slim VAT 3. Do najważniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług należy zaliczyć: podwyższenie do 2 000 000 euro limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) relewantnego dla uzyskania statusu małego podatnika; określenie zasad stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej; zniesienie wymogu posiadania przez podatnika podatku od towarów i usług faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako warunku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego tytułu; liberalizację przesłanek szybszego zwrotu podatku od towarów i usług podatnikom dokonującym transakcji bezgotówkowych.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2023: Ważne zmiany ws. ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

Zasady opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego będą korzystniejsze dla podatników - wynika z opublikowanej w Dzienniku Ustaw nowelizacji. W efekcie wyższa stawka ryczałtu na poziomie 12,5 proc. będzie stosowana dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł, podczas gdy do tej pory było to 100 tys. zł. Nowe rozwiązanie będzie mieć zastosowanie już względem rozliczeń za 2023 r.

Źródło: www.podatki.biz

ZUS zwaloryzował stan kont ubezpieczonych

Stan kont i subkont osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zwiększono w efekcie rocznej waloryzacji składek o 450 ml zł. Jak podaje ZUS, czerwcowa waloryzacja była wyraźnie większa względem ubiegłorocznej, kiedy to kwota ta wyniosła 281 mld zł. Waloryzacja kapitału emerytalnego objęła w obecnym roku 24 mln Polaków.

Tagi: PIT, ZUS
Źródło: www.podatki.biz

Klasyfikacja gruntów wymaga zmian - twierdzi NIK

Obecne zasady dotyczące klasyfikowania gruntów tworzą wysokie ryzyko występowania nieprawidłowości i wymagają poważnych zmian - oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy wykazali, że działania starostów nie zapewniają prawidłowego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a nadzór nad postępowaniami był niewystarczający.

Źródło: www.podatki.biz

Nowy system kaucyjny dla butelek ruszy w 2025 r.

Z początkiem 2025 r. w Polsce wprowadzony zostanie system kaucyjny dla butelek - wynika z projektu nowelizacji, który przyjął w tym tygodniu rząd. System ma objąć jednorazowe butelki z plastiku do 3 l, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 l i metalowe puszki o pojemności do 1 l. Zmiany są związane z prawem unijnym.

Źródło: www.podatki.biz

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem nienależnego świadczenia

#zrodlo
Wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcy miała miejsce w 2022 r., jednakże zwrot nienależnego wynagrodzenia nastąpił w lutym 2023 r., tj. w kolejnym roku podatkowym. Czy w takim przypadku do obowiązku płatnika należy sporządzenie korekt przekazanych do Urzędu Skarbowego informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za 2022 r.?

Źródło: www.podatki.biz

Przemieszczanie wina przez drobnego producenta wina

#zrodlo
1. Brak podstaw do zwolnienia drobnego producenta wina z obowiązku stosowania e-SAD Służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262 (1), w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

Źródło: www.podatki.biz

Urodzinowe prezenty dla pracowników i osób współpracujących w PIT

Jeżeli otrzymanie przez pracowników oraz osoby ściśle współpracujące ze spółką prezentów i upominków nie będzie wynikało ani z zawartych umów o pracę, regulaminów, a ponadto nie będzie stanowiło wynagrodzenia za świadczoną pracę, to co do zasady wartość tych prezentów i upominków nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód ze stosunku pracy. Taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Tagi: PIT
Źródło: www.podatki.biz

Składki ZUS od opłaconego przez pracodawcę kursu języka obcego

Z podstawy wymiaru składek może być wyłączona wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, jeśli te świadczenia są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąganym przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Źródło: www.podatki.biz

Odsetki ustawowe w 2023 r. - 10,25%, 12,25%, 14,75% czy 16,75%?

Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniach 5-6 czerwca 2023 r., postanowiła nadal utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Przypomnijmy, że po posiedzeniu w dniu 7 września 2022 r., RPP podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 6,75%. Uchwała RPP w tej sprawie weszła w życie 8 września br. Od tego dnia zmieniły się również stawki odsetek ustawowych wynikających z Kodeksu cywilnego. Natomiast odsetki za opóźnienie określone w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zmieniły się 1 stycznia 2023 r.

Źródło: www.podatki.biz

VAT: Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do usług noclegowych oraz gastronomicznych

#zrodlo
Ustawa VAT przewiduje pewne sytuacje w których wprost zostało wyłączone prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia konkretnych usług.

Tagi: Ustawy, VAT, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

[13.06.2023] Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

#zrodlo
Zbliża się moment zakończenia okresu zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Oznacza to, że podatnicy będą mieli tylko 30 dni na zaraportowanie schematów podatkowych za cały okres pandemii tj. od 2020 roku. To ostatni moment na sprawdzenie zdarzeń i procesów w firmie pod tym kątem. Należy pamiętać, że brak terminowego raportowania schematu podatkowego, skutkuje sankcją karno-skarbową dla osób odpowiedzialnych, a w przypadku promotorów, brak procedury raportowania 2 mln albo 10 mln karą pieniężną. Dlatego już teraz proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w tym zakresie. Dowiecie się na nim czy w Państwa firmie powstał obowiązek raportowania schematu podatkowego, czy też takiego obowiązku nie ma. Czy jest obowiązek sporządzenia procedury raportowania schematów podatkowych, czy też procedury takiej Państwo nie potrzebujecie. Omówione zostaną m.in. zasady identyfikacji i raportowania schematów podatkowych oraz wskażemy na co zwrócić szczególną uwagę, aby zagwarantować sobie i swojej firmie bezpieczeństwo w tym zakresie. Zaprezentujemy i omówimy także praktyczne przykłady zdarzeń będących schematami podatkowymi, które mogą mieć miejsce również w Państwa firmie.

Źródło: www.podatki.biz

Kredyt inwestycyjny dla firm. Kiedy warto go rozważyć?

Prowadzenie firmy - niezależnie, w jakiej branży - wiąże się z potrzebą sporych nakładów finansowych. Jest to szczególnie ważne, gdy przedsiębiorstwo zamierza się rozwijać. Wsparciem może okazać się kredyt inwestycyjny. Sprawdź, w jakich przypadkach warto go rozważyć i jak się o niego ubiegać.

Tagi: Firmy
Źródło: www.podatki.biz

O czym warto pamiętać biorąc kredyt gotówkowy w internecie?

Internet stał się nieodłączną częścią życia - z jego pomocą załatwisz wiele spraw, także tych związanych z różnymi produktami bankowymi. Możesz na przykład wziąć kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu. Na co zwrócić uwagę na etapie składania wniosku przez serwis internetowy banku? Oto garść przydatnych informacji o kredycie gotówkowym online, dzięki którym w bezpieczny sposób uzyskasz potrzebne środki na realizację dowolnego celu.

Źródło: www.podatki.biz

Obowiązek przesyłania JPK_PIT i JPK_CIT przesunięty o rok

Wejście w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg i przesyłania do organów podatkowych plików JPK_PIT i JPK_CIT zostało przesunięte o rok. Zmiana została zawarta w ustawie wprowadzającej pakiet ułatwień Slim VAT 3, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Tagi: Ustawy, VAT, CIT, PIT
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2024: Reforma KSeF może oznaczać problemy z identyfikacją nabywców

Nowe regulacje związane z planowanym na połowę 2024 r. wprowadzeniem obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mogą tworzyć problemy dotyczące prawidłowej identyfikacji nabywcy jako podatnika lub konsumenta - twierdzi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Wątpliwości mogą być o tyle istotne, że identyfikacja nabywcy ma mieć decydujący wpływ na prawidłowe wystawienie faktury.

Źródło: www.podatki.biz

Płaca minimalna i waloryzacja emerytur. Biznes apeluje o umiarkowanie

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę nie powinno przekraczać ustawowego algorytmu i wynieść 4254,4 zł brutto miesięcznie - proponuje Business Centre Club. Środowisko biznesowe twierdzi, że taki ruch byłby korzystny, biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą i przewidywany na kolejny rok spadek inflacji. Przedsiębiorcy przedstawili też swoje postulaty ws. wynagrodzeń w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur.

Źródło: www.podatki.biz

Zatrudnianie cudzoziemców. Nowy projekt przewiduje ograniczenia

#zrodlo
W nowej wersji projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców znalazły się rozwiązania, które mogą w praktyce ograniczyć możliwości zatrudniania obcokrajowców w Polsce - oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Wątpliwości dotyczą przepisów, zgodnie z którymi w niektórych sytuacjach uzyskanie zezwolenia na podjęcie pracy może okazać się niemożliwe.

Tagi: Ustawy, Fed
Źródło: www.podatki.biz

Podwójna składka zdrowotna za styczeń 2022 r. - RMŚP chce objaśnień MZ

#zrodlo
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie podwójnego obowiązku opłacenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców za styczeń 2022 r. Do Rzecznika MŚP wpływają liczne pisma przedstawicieli przedsiębiorców, wskazujących na utrudnienia związane z rozliczeniem rocznym składki zdrowotnej za rok 2022. Jednym z najczęściej powtarzających się problemów jest obowiązek de facto dwukrotnego opłacenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 r.

Źródło: www.podatki.biz

ZUS: Nowy okres świadczeniowy dla 500+

Od 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500+. Tak jak dotychczas w każdym miesiącu będzie 10 terminów wypłat. Od 1 lutego przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Tagi: ZUS, Rodzina
Źródło: www.podatki.biz

Badania bilansu firm przez biegłych rewidentów. Będą zmiany?

#zrodlo
Jednym z obowiązków firm jest poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, jeśli spełnią one dwa z trzech kryteriów. Stanowi to bardzo duży problem dla wielu małych firm. Wartości parametrów, które kwalifikują do badania, nie zostały zmienione od 1 stycznia 2001 roku, co spowodowało, że małe firmy coraz częściej podlegają badaniu sprawozdania finansowego, przekraczając zawarte w ustawie progi.

Źródło: www.podatki.biz

Najem prywatny na ryczałcie: Limit dotyczy obojga małżonków

#zrodlo
Określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą. Nie jest istotne, czy przedmiot najmu należy do majątku wspólnego, czy do majątków odrębnych małżonków. Zatem limit przychodów w wysokości 100 000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od obowiązującego ustroju majątkowego.

Źródło: www.podatki.biz

Ryczałt: Sezonowy wynajem domku letniskowego a najem prywatny

Podatniczka jest właścicielką domku letniskowego i rozważa jego okazjonalny wynajem (okres wakacji, ferii zimowych, przerw świątecznych, weekendy oraz tzw. długie weekendy). Nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, ponieważ przychód z wynajmu nie byłby głównym źródłem dochodów, a sam wynajem odbywałby się tylko sezonowo, nieregularnie, okazjonalnie w małej skali, bez zatrudniania dodatkowych osób. Czy uzyskany przychód z sezonowego najmu domku letniskowego można zaliczyć do przychodów z najmu prywatnego?

Źródło: www.podatki.biz

VAT: 15-dniowy termin zwrotu podatku naliczonego

#zrodlo
W minicyklu ABC dotyczącym prawa do zwrotu podatku VAT dzisiaj o najkrótszym z ustawowych terminów, w jakim podatnik może uzyskać zwrot podatku naliczonego - to 15 dni. To atrakcyjny termin, ale trzeba spełniać jednocześnie wiele warunków.

Źródło: www.podatki.biz

PKPiR w ćwiczeniach

PKPiR w ćwiczeniach to e-kurs stworzony w ramach opracowanej w dziale szkoleń www.podatki.biz zupełnie nowej formuły prezentacji materiałów szkoleniowych. Przede wszystkim po raz pierwszy lekcje e-kursu dostępne są jednocześnie w dwóch formatach - audio i tekstowym. Forma podcastu pozwala Uczestnikom na słuchanie materiałów - w trakcie podróży, w domu czy pracy. Forma pisemna z kolei umożliwia nieograniczoną prezentację materiałów dodatkowych i uzupełniających oraz ćwiczeń. 

Źródło: www.podatki.biz

[19.06.2023] Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

#zrodlo
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości fundacji i stowarzyszeń. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. Udoskonalą również wiedzę w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń, w szczególności w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej, przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, księgowości, sprawozdawczości finansowej. 

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2023: Pakiet Slim VAT 3 z podpisem prezydenta

#zrodlo
Już z początkiem lipca br. w życie wejść powinna większość nowych przepisów w ramach pakietu ułatwień Slim VAT 3. Zmiany zakładają m.in. podwyższenie do 2 mln euro limitu dotyczącego statusu tzw. małego podatnika. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.podatki.biz

Program 800+ coraz bliżej. Rząd przedstawił projekt nowelizacji

W 2024 r. obecny program świadczeń 500+ ma zamienić się w program 800+. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało już projekt nowelizacji w tej sprawie. Podwyższenie wysokości świadczenia ma kosztować rocznie ok. 20-24 mld zł. Projektodawcy tłumaczą potrzebę zmian kwestiami związanymi z aktualną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą.

Źródło: www.podatki.biz

Resort finansów rozszerzył usługę Głos podatnika

Usługa Głos podatnika obejmuje już nową kategorię dotyczącą usług elektronicznych - poinformowało Ministerstwo Finansów. W ramach usługi każdy może przekazać swoje pomysły i opinie dotyczące możliwych usprawnień polskiego systemu podatkowego. Obecnie Głos podatnika zawiera pomysły posegregowane w kilkunastu różnych kategoriach. Resort zakłada, że dodanie nowej kategorii zapewni użytkownikom większą przejrzystość przy korzystaniu z usługi.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2023: Zmiany ws. właściwości urzędów w zakresie podatku od gier

Resort finansów opublikował projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od gier. Zmiany są związane z wdrażaniem obsługi należności scentralizowanych w systemie POLTAX PLUS (EOL). Przewidziano, że wpłaty podatku od gier będą dokonywane na rachunek Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września br.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Polecamy
Podatki 2023: Ważne zmiany ws. ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

Zasady opodatkowania ryczałtem przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego będą korzystniejsze dla podatników - wynika z opublikowanej w Dzienniku Ustaw nowelizacji. W efekcie wyższa stawka ryczałtu na poziomie 12,5 proc. będzie stosowana dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł, podczas gdy do tej pory było to 100 tys. zł. Nowe rozwiązanie będzie mieć zastosowanie już względem rozliczeń za 2023 r.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami