Podatki  RSS
Podatki 2022: Termin na rozliczenie CIT upłynie 30 czerwca

Termin na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. upłynie 30 czerwca 2022 r. - przypomina Ministerstwo Finansów. W przypadku rozliczeń za ubiegły rok resort zdecydował się na przedłużenie terminów. Dłuższy termin odnosi się do wszystkich podatników podatku dochodowego CIT, w tym również podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Tagi: CIT
Źródło: www.podatki.biz

Zbieg prawa do renty i emerytury. Sejm zaczyna prace nad projektem zmian

Do Sejmu trafił poselski projekt zmian, który dotyczy zbiegu prawa do renty rodzinnej i emerytury. Klub parlamentarny Lewicy proponuje, by w określonych sytuacjach funkcjonowała zasada, zgodnie z którą jedno świadczenie byłoby wypłacane w pełnej wysokości, a drugie w wysokości 25 proc. tego świadczenia. Zmiana miałaby poprawić sytuację świadczeniobiorców.

Źródło: www.podatki.biz

Wskaźnik waloryzacji składek wyniesie w tym roku 9,33 proc.

W czerwcu br. stan kont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. - podał ZUS. Przykładowo, osoba mająca na koncie w ZUS 450 tys. zł może liczyć teraz na dopisanie niemal 42 tys. zł. Wskaźnik waloryzacji składek był wysoki również w poprzednich latach.

Tagi: ZUS
Źródło: www.podatki.biz

KE proponuje nowy plan energetyczny REPowerEU

Komisja Europejska przedstawiła nowy plan REPowerEU, którego wdrożenie ma prowadzić do szybkiego ograniczenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych i szybkiej transformacji ekologicznej. Cały program będzie finansowany przede wszystkim z pożyczek na kwotę 225 mld euro. Plan zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku instalowania paneli słonecznych w nowych budynkach publicznych, handlowych i mieszkalnych.

Źródło: www.podatki.biz

Czynny podatnik VAT udziela pożyczki

Udzielanie pożyczek pieniężnych przez przedsiębiorców nie należy do rzadkich operacji gospodarczych. Umowy pożyczki mogą być zawierane zarówno z podmiotami biznesowymi jak i również z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Udzielanie pożyczek może być wygodną formą pozyskania dodatkowych środków finansowych. Jak jednak należy opodatkować takie pożyczki?

Tagi: VAT, Umowy, Biznes
Źródło: www.podatki.biz

Wydatki na szkolenia dla klientów w kosztach uzyskania przychodów

Granica między wydatkami stanowiącymi koszty reklamy, a podlegającymi wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, wydatkami na tzw. reprezentację bywa nieostra. Przekonała się o tym spółka - autoryzowany dealer samochodowy, która ubiegając się o uzyskanie tzw. "bonusu jakościowego" od dystrybutora poniosła szereg wydatków na zrealizowanie postawionych jej celów marketingowych (warunek konieczny otrzymania bonusu), z których tylko część mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2022 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.46.2022.2.BS.

Źródło: www.podatki.biz

Nie będzie zwolnienia crowdfundingu donacyjnego z VAT

Przepisy dyrektywy VAT nie przewidują możliwości zwolnienia usług związanych z prowadzeniem serwisów crowdfundingowych. Należy w tym miejscu jednak wskazać na możliwość skorzystania przez podmioty działające w obszarze związanym z crowdfundingiem ze zwolnienia podmiotowego. Co ważne, ww. zwolnienie nie ma zastosowania do podatników wykonujących czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Źródło: www.podatki.biz

KUP: Wydatki na remont środka trwałego

Wydatki na prace o charakterze remontowym stanowią koszty uzyskania przychodów, które dla celów podatkowych podatnik ma prawo ująć na podstawie art. 15 ust. 4d w zw. z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, a więc jednorazowo, w dacie ich poniesienia, pomimo rozliczania tych samych kosztów dla celów bilansowych w czasie.

Tagi: Ustawy, CIT, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Wydatki na spożywcze w trakcie podróży służbowej w kosztach firmy

Przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników na podstawie umowę o pracę. Pracownicy swoje obowiązki wykonywać będą zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Oprócz diet, które będzie można przyporządkować konkretnie do danego pracownika przedsiębiorca dokonywać będzie zakupu artykułów spożywczych, z których będą mogli korzystać wszyscy jego pracownicy, jak i pracownicy podwykonawcy. Czy zarówno diety, jak i wydatki na artykuły spożywcze stanowią koszt uzyskania przychodu?

Źródło: www.podatki.biz

Projekt ustawy o 14. emeryturze trafił do Sejmu

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie (tzw. 14. emerytura) trafi w sumie do ok. 9 mln emerytów i rencistów. Wypłata świadczeń ma kosztować łącznie 11,4 mld zł. Środki zaczną trafiać do świadczeniobiorców w sierpniu br.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2022: Wersja produkcyjna aplikacji KSeF już dostępna

Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną aplikacji podatnika w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), która pozwala m.in. na wystawianie i odbieranie faktur z KSeF, a także podgląd faktur. Jak zaznacza resort, w praktyce każda faktura wystawiona w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF stanowi dokument wprowadzony do obiegu prawnego.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2022: Lipcowa korekta Polskiego Ładu wpłynie na całą gospodarkę

#zrodlo
Pakiet zmian korygujących podatkowy Polski Ład ma zostać wprowadzony z początkiem lipca br. Głównymi zmianami będą obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej. Eksperci Pracodawców RP przewidują, że pakiet poprawek wpłynie na całą gospodarkę, a obniżka podatków prawdopodobnie nakręci mocniej popyt i będzie sprzyjać większemu wzrostowi cen.

Tagi: PIT, Ulgi
Źródło: www.podatki.biz

Kodeks karny skarbowy do zmiany. Nowe rozwiązania uderzą w szarą strefę

Resort finansów szykuje szereg zmian w Kodeksie karnym skarbowym i kilku innych ustawach. Nowelizacja ma prowadzić do dalszej minimalizacji tzw. szarej strefy i nieopodatkowanego obrotu towarami. Po zmianach postępowania mandatowe dotyczące paserstwa wyrobami akcyzowymi i nieewidencjonowania obrotu (pominięcie kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu) będą mogły prowadzić także Inspekcja Handlowa i straże gminne.

Źródło: www.podatki.biz

[26.05.2022] Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o podatniku

Krajowa Administracja Skarbowa powstała w 2017 r. Utworzona została z połączenia trzech działających wcześniej niezależnych struktur. Struktur, które tak jak każda administracja, czy każda służba gromadzą szereg informacji na temat obywateli - podatników. Informacje i dane, gromadzone wcześniej przez trzy niezależne struktury organizacyjne po 2017 roku znalazły się w zakresie działalności jednej formacji, jednej służby - Krajowej Administracji Skarbowej i wyodrębnionej w jej strukturach służby celno-skarbowej.  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o zasadach działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz zakresie, źródłach i przeznaczeniu gromadzonych przez nią danych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się, jakie sygnały i zdarzenia, generowane przez podatników, stanowią impuls do wszczęcia działań sprawdzających i kontrolnych.

Źródło: www.podatki.biz

Gwarancja i rękojmia a podatek VAT

Odwieczną zasadą sprzedaży jest odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za produkty przez niego nabyte. Jednakowoż na pierwszy rzut oka opodatkowanie udzielenia gwarancji czy wymiany towarów w ramach rękojmi może wydać się problematyczne na gruncie podatku VAT. Nic bardziej mylnego - organy podatkowe powzięły intuicyjne podejście do sprawy. Dowiedzmy się jakie.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Składka zdrowotna członka zarządu: Wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży służbowych

Otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania "wynagrodzenie" nie należy zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego. Zatem, ww. przychody stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka zarządu - jak czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.

Źródło: www.podatki.biz

Obniżka stawek VAT na żywność będzie przedłużona?

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie, w resorcie finansów na bieżąco prowadzone są analizy dotyczące aktualnej sytuacji, w przypadku zaistnienia konieczności podjęcia kolejnych działań antyinflacyjnych, nie jest wykluczone dalsze wykorzystanie instrumentów podatkowych.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Zwolnienie z PIT nagród w konkursach promocyjnych - Fiskus musiał zmienić zdanie

#zrodlo
Nagrody wydawane uczestnikom konkursów prmocyjnych, których wartość jednorazowo nie przekracza 200 zł, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: www.podatki.biz

Telewizor w kosztach podatkowych przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzi gospodarczą związaną z doradztwem prawnym. Od marca 2020 r. świadczy pracę głównie zdalnie, a od sierpnia 2021 r. z filii kancelarii, która jest zarejestrowana w domu. Jednocześnie jest to miejsce jego zamieszkania. W związku z potrzebą ciągłej komunikacji elektronicznej z głównymi kontrahentami, a także udziału w rozprawach zdalnych, zamierza zakupić telewizor. Czy wydatki poniesione w związku z zakupem telewizora mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w całości?

Źródło: www.podatki.biz

[26.05.2022] Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2022 roku

W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia zawiera dużo więcej obowiązkowych informacji.

Tagi: Przepisy
Źródło: www.podatki.biz

3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie postojowe

Od 16 maja 2022 r. w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe mogą złożyć, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili. 

Tagi: Polska, Umowy
Źródło: www.podatki.biz

Obowiązki w obszarze cen transferowych. Nowe przepisy ustabilizują sytuację

Ministerstwo Finansów zmieni część przepisów dotyczących szczegółowego zakresu raportowania w informacjach o cenach transferowych (TPR) za 2021 i 2022 r. Jednocześnie przedłużone zostaną terminy na przygotowanie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i złożenie TPR za ubiegły rok. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton oceniają, że po długim czasie niepewności sytuacja w obszarze cen transferowych będzie stabilniejsza.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2022: Minimalny CIT do korekty lub likwidacji?

Przepisy dotyczące tzw. minimalnego CIT-u trzeba zdecydowanie uprościć lub w ogóle zrezygnować z takiej formuły podatkowej - przekonują eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Obecnie w resorcie finansów trwają prace nad zmianami w ustawie o podatku CIT, ale nie wiadomo jeszcze, jakie konkretnie zmiany zostaną zaproponowane.

Źródło: www.podatki.biz

Gorsze prognozy gospodarcze dla Polski

Komisja Europejska przedstawiła zaktualizowane prognozy gospodarcze dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku Polski nowe przewidywania są bardziej pesymistyczne. W 2022 r. wzrost PKB ma wynieść 3,7 proc., a rok później 3 proc. W obecnym roku wskaźnik inflacji wyniesie 11,6 proc., by w kolejnym roku osiągnąć poziom 7,3 proc. Analitycy zwracają uwagę, że zmiany w systemie podatkowym będą skutkować spadkiem dochodów państwa, a deficyt wzrośnie w 2023 r. do 4,4 proc. PKB.

Źródło: www.podatki.biz

Wypadek w miejscu pracy może być bardzo kosztowny dla firmy

Ciężkie wypadki w zakładzie pracy kosztują pracodawców średnio aż po ponad 1 mln zł - wynika z raportu Ayming Polska i Business Centre Club. Jak wskazują eksperci, dbałość o bezpieczeństwo pracowników to nie tylko kwestia zdrowia zatrudnionych oraz etyki, ale też znaczący czynnik minimalizacji ryzyka ewentualnych kosztów.

Źródło: www.podatki.biz

[25.05.2022] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem specustawy dla uchodźców z Ukrainy

Wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski a jednocześnie przyjęto przepisy ułatwiające legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy. Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur. Zmiany pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską. Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, trzeba też m. in. brać pod uwagę przepisy covidowe, które również dotyczą pobytu i pracy cudzoziemców. 

Źródło: www.podatki.biz

Dieta z tytułu krajowej podróży służbowej będzie wyższa?

#zrodlo
Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dot. należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej, dieta krajowa ma wynosić 38 zł za dobę podróży. Obecnie jest to, od dnia 1 marca 2013 r., 30 zł.

Źródło: www.podatki.biz

Dostawy ciągłe a obowiązek podatkowy w VAT

Dostawa ciągła nie doczekała się swej definicji legalnej. Ponieważ brak wyjaśnienia tego pojęcia w ustawach podatkowych rolę podmiotu, który podjął się próby dokonania określenia czym jest ciągła dostawa przejęło sądownictwo administracyjne. Jednak definicje takie były i są tworzone na potrzeby konkretnych rozstrzygnięć, powstających na gruncie określonych stanów faktycznych, nie mogą więc mieć one uniwersalnego charakteru. Lecz na dzień dzisiejszy innych po prostu nie ma.

Tagi: Ustawy, VAT
Źródło: www.podatki.biz

Kontrola osób przebywających na L4. ZUS zyskał nowe narzędzie

Od 1 stycznia 2022 roku do art. 61a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dodano także ust. 2. Przepis ten pozwala Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych "pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków". Oznacza to, że ZUS będzie mógł odebrać zasiłek na podstawie np. zeznań sąsiadów, którzy powiedzą kontrolerom, że osoba pobierająca świadczenie np. pracowała zarobkowo lub wykonywała remont - niepokoi się posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Źródło: www.podatki.biz

Działalność gospodarcza a ulga PIT-0 dla rodzin 4+

Jeśli z tzw. ulga dla rodzin 4+, obowiązującej od 1 stycznia 2022 r., korzysta przedsiębiorca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to kosztów uzyskania przychodów zwolnionych nie musi on wyłączać z kosztów podatkowych związanych z tą działalnością. Mimo, że całość lub część przychodów z tej działalności będzie korzystać ze zwolnienia, to poniesione koszty pozostaną kosztami uzyskania przychodów.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
reklama
Kontakt z nami