Podatki  RSS
Niższy VAT na energię elektryczną? Do Sejmu trafił projekt zmian

Do Sejmu trafił poselski, zgłoszony przez posłów Koalicji Polskiej, projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, w którym zaproponowano obniżenie z 23 proc. do 5 proc. stawki na energię elektryczną. Obniżka opodatkowania miałaby łagodzić negatywne skutki podwyżek cen energii. Przewiduje się, że w najbliższym czasie ceny prądu mogą wzrosnąć nawet o 40 proc.

Tagi: Ustawy, VAT, Sejm
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2021: Wkrótce zmiany ws. akcyzy i składów podatkowych

Do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzone zostaną przepisy pozwalające na kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w sytuacji rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. W takim przypadku nie będzie konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru względem wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie. Nowelizacja ustawy akcyzowej została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Źródło: www.podatki.biz

Program CBR pomoże w rozwiązywaniu transgranicznych problemów z VAT

Polska dołączyła do pilotażu programu VAT UE CBR (cross-border rulings), czyli projektu realizowanego łącznie przez 18 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nowy program ma ułatwiać rozwiązywanie transgranicznych problemów związanych z podatkiem VAT. Przy planowaniu działań gospodarczych podatnicy VAT mogą teraz liczyć na wsparcie dotyczące kwestii opodatkowania tej samej czynności w poszczególnych państwach UE.

Tagi: VAT, LOT, Polska
Źródło: www.podatki.biz

Pracodawcy liczą na imigrację osiedleńczą

#zrodlo
Polska potrzebuje imigracji osiedleńczej, a nie gastarbeiterskiej - twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który wskazuje jednocześnie, że konieczna jest obrona szczelności polskich granic. W nowym raporcie organizacja apeluje o zmiany w polskiej polityce imigracyjnej, w tym o oparcie się na systemie kwotowym oraz łatwej ścieżce nabycia tytułu do stałego pobytu i legalnego zatrudnienia.

Źródło: www.podatki.biz

Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów i świadczenia usług. Taki obowiązek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka została wpłacona na poczet: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. świadczenia usług najmu czy stałej obsługi prawnej i biurowej).

Tagi: Ustawy, VAT, Biuro
Źródło: www.podatki.biz

Dostawa dań gotowych na wynos z 5 proc. stawką VAT

W kolejnych dziewięciu wyrokach z dnia 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i potwierdził, że do dostaw dań gotowych na wynos - winna być stosowana 5 proc. stawka podatku VAT.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

PIT: Sprzedaż nieruchomości po upływie 6 lat od likwidacji działalności gospodarczej

Przy ustaleniu źródła przychodu ze sprzedaży składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, istotny jest okres jaki upłynął pomiędzy datą wycofania tych składników majątkowych z prowadzonej działalności gospodarczej, bądź datą likwidacji tej działalności, a datą ich sprzedaży. Jeżeli okres ten nie przekracza sześciu lat to przychód uzyskany ze sprzedaży tych składników majątkowych stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Tagi: PIT
Źródło: www.podatki.biz

Możliwość wystawienia faktury korygującej "do zera"

Przedsiębiorca wystawił w 2015 r. fakturę za obsługę techniczną podczas imprezy na Uczelni. Jako nabywcę podał Radę Uczelnianą Studentów. Faktura została wykazana w ewidencji sprzedaży i podatek VAT został zapłacony. Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową. Po złożeniu faktury Uczelnia odmówiła zapłaty. Przedsiębiorca wystąpił do sądu lecz sąd przyznał rację Uczelni i faktura nie została zapłacona. Czy jest on uprawniony do wystawienia faktury korygującej do zera?

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: www.podatki.biz

WSA. Zwrot VAT: Wyeliminowane postanowienie przerywa ciągłość kolejnych przedłużeń

W sytuacji gdy którekolwiek z kolejnych postanowień zostanie skutecznie wyeliminowane z obrotu prawnego, dochodzi do przerwania ciągłości kolejnych przedłużeń. Tym samym termin materialnoprawny do zwrotu nadwyżki w podatku od towarów i usług ulega zakończeniu. Kolejne postanowienia przedłużające termin nie mogą więc odnieść zamierzonego skutku. Termin, którego bieg już się zakończył, nie może być przedłużony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2021: Nowe rozporządzenie ws. wystawiania faktur już w listopadzie

Już 1 listopada br. w życie wejdzie nowe rozporządzenie resortu finansów ws. wystawiania faktur. W nowym rozporządzeniu nie będzie zmian merytorycznych. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, modyfikacje mają charakter techniczny i dostosują rozporządzenie do zmian na poziomie ustawowym.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2022: Aplikacja e-Deklaracje Desktop przestanie być dostępna

Z końcem 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa przestanie udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop. Od 2022 r. nadal dostępna będzie możliwość wysyłania przez bramkę e-Deklaracje formularzy interaktywnych z wykorzystaniem wtyczki (plug-in). Jak wskazuje KAS, podatnicy chcący mieć w przyszłości dostęp do deklaracji wysłanych przez aplikację mogą zapisywać je jako pliki PDF.

Źródło: www.podatki.biz

"Solidarność" apeluje o obniżkę VAT na energię elektryczną

Ewentualne obniżenie stawki podatku VAT na energię elektryczną byłoby znacznie lepszym rozwiązaniem od rekompensat za podwyżki cen prądu - twierdzą związkowcy z NSZZ "Solidarność". Obecnie energia elektryczna jest w Polsce opodatkowana stawką na poziomie 23 proc. To jeden z najwyższych poziomów opodatkowania prądu w całej Unii Europejskiej.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Scalanie i wymiana gruntów staną się prostsze

Procesy postępowania scaleniowego i wymiany gruntów zostaną usprawnione - wynika z projektu nowelizacji, który przyjął w tym tygodniu rząd. W postępowaniach możliwe będzie m.in. korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, a wojewodowie i sądy administracyjne będą musiały przy rozpatrywaniu odwołań i skarg brać pod uwagę ustawowe terminy.

Źródło: www.podatki.biz

Prawidłowe rozliczenie faktury korygującej

Sytuacje, gdy następuje zwrot towaru, ewentualnie jego części, lub rezygnacja z całości lub części usługi nie należą w obrocie gospodarczym do nadzwyczajnych. Zachodzi więc konieczność odpowiedniego postępowania gdy pojawia się konieczność wystawienia faktury korygującej lub rozliczenia takiego dokumentu otrzymanego od kontrahenta.

Tagi: Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegółowe i wyczerpujące określenie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Tagi: VAT, Faktury, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Godzina powrotu z delegacji a czas pracy

Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdyż oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy.

Źródło: www.podatki.biz

Zegarek można wliczyć w koszty firmowe

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług prawnych w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Radca zamierza nabyć zegarek typu "smartwatch", który będzie używać jedynie w dniach i godzinach, w których prowadzi działalność gospodarczą. Czy radca może zaliczyć koszt zakupu zegarka z funkcją stopera, odbierania połączeń przychodzących, wiadomości e-mail, wiadomości sms, do kosztów uzyskania przychodu działalności?

Źródło: www.podatki.biz

Wydatki na usługi cateringowe w kosztach działalności

Wydatki na zakup usług cateringowych, zarówno w zakresie, w jakim dotyczą pracowników, jak i osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych spełniają przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie znajdują się w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W szczególności przedmiotowe wydatki nie mogą zostać uznane za koszty reprezentacji.

Źródło: www.podatki.biz

Rośnie presja na wzrost wynagrodzeń w firmach

We wrześniu 2021 r. zatrudnienie w firmach, w których pracuje powyżej 9 pracowników, wzrosło o 0,6 proc. w skali roku, a przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o 8,7 proc. rok do roku (do 5841,16 zł) - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Eksperci wskazują, że rosnące wynagrodzenia pracowników to efekt presji płacowej, która z kolei wynika głównie z rosnącej inflacji.

Źródło: www.podatki.biz

Zatrudnianie cudzoziemców. Rząd przyjął projekt nowelizacji

We wtorek rząd przyjął projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach. Projektodawcy wskazują, że w efekcie zmian dojdzie m.in. do usprawnienia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Zmiany mają być korzystne też dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z krajów trzecich.

Źródło: www.podatki.biz

Produkcja nowego prawa w Polsce znów zdecydowanie większa

W III kwartale br. w Polsce przyjęto 6029 stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu, co oznacza trzykrotny wzrost rok do roku - wynika z danych zebranych przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton w ramach "Barometru stabilności otoczenia prawnego". Jak wskazują eksperci, zmiana trendu pokazuje, że prawodawcy powrócili do sytuacji sprzed czasu pandemii koronawirusa.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2022: Będą rekompensaty związane z opodatkowaniem farm wiatrowych

Gminy, które w 2018 r. utraciły dochody w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, będą mogły liczyć na rekompensaty. Projekt ustawy w tej sprawie, realizującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r., został już przyjęty przez rząd. Rekompensaty mające kosztować budżet państwa łącznie ponad 0,5 mld zł zostaną wypłacone w 2022 r.

Źródło: www.podatki.biz

Różne stawki VAT na usługi budowlane i budowlano-montażowe

#zrodlo
Usługi budowlane oraz budowlano-montażowe objęte są zasadniczo podstawową stawką podatku VAT, czyli 23%. Przepisy ustawy o VAT dopuszczają jednak możliwość jej obniżenia w zależności od wystąpienia pewnych okoliczności. Sytuacje, z jakimi mierzą się podatnicy, często jednak wymagają dochodzenia praw na drodze sądowej. Dlatego wcześniej warto zapoznać się z aktualną linią orzeczniczą, tak aby zastosować właściwą stawkę opodatkowania i uniknąć negatywnych konsekwencji.

Źródło: www.podatki.biz

SLIM VAT 2: Problem przy rozliczaniu WNT?

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, zmiana wprowadzona tzw. pakietem Slim VAT 2 w art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT nie wpływa na obowiązek zadeklarowania podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przepis ten określa bowiem tylko warunki, które muszą zostać spełnione, aby podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT. Wśród tych warunków nie ma obecnie warunku wykazania w deklaracji podatkowej podatku należnego z tytułu WNT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Tagi: Ustawy, VAT
Źródło: www.podatki.biz

Aparat słuchowy może być kosztem przedsiębiorcy - fiskus zmienia zdanie

Wydatki poniesione na zakup aparatu słuchowego stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Wydatki te pozostają w związku przyczynowym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zakup aparatu słuchowego ma pomóc podatnikowi w prawidłowym wykonywaniu obowiązków zawodowych inżyniera budowlanego pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w komunikowaniu się z innymi osobami podczas wykonywania obowiązków służbowych - stwierdził Szef KAS.

Tagi: Fiskus
Źródło: www.podatki.biz

Podmiot zwolniony z VAT nie odliczy podatku naliczonego

Czy w przypadku zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług podmiot ma jakąkolwiek możliwość skorzystania z odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku w odniesieniu do towarów i usług nabytych w okresie zwolnienia?

Źródło: www.podatki.biz

WSA. Ulga mieszkaniowa w PIT również w przypadku lokalu niemieszkalnego

Zapis w dziale I księgi wieczystej oznaczający przedmiotowy lokal jako lokal niemieszkalny nie jest decydujący dla prawnopodatkowej oceny jego charakteru dokonanej w kontekście przepisów ustawy o podatku od dochodów osób fizycznych, jak również celu ulgi mieszkaniowej, którym jest niewątpliwie ułatwianie zdobycia mieszkania dla jak najszerszej grupy społeczeństwa i pobudzenie rynku mieszkaniowego w kraju - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Źródło: www.podatki.biz

Ustawa o sygnalistach. Projekt zakłada nowe obowiązki dla firm

#zrodlo
Na część przedsiębiorców nałożone zostaną nowe obowiązki związane z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa - wynika z projektu tzw. ustawy o sygnalistach, który przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ustawa dostosowująca polskie prawo do wymogów unijnych wprowadzi  m.in. obowiązek tworzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.

Tagi: Ustawy, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Przedsiębiorcy za zniesieniem zmian czasu

Obecna dwukrotna zmiana czasu w trakcie roku to zbędny relikt przeszłości, który szkodzi gospodarce - twierdzi Business Centre Club. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja popiera poselski projekt nowelizacji, który zakłada zniesienie zmian czasu. Eksperci oceniają, że zmiana czasu nie przynosi żadnych pozytywnych efektów i prowadzi do cyklicznego chaosu w funkcjonowaniu gospodarki.

Źródło: www.podatki.biz

Handel w niedziele i święta. Ważne zmiany w 2022 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która ma wyeliminować nieprawidłowe stosowanie ustawowych wyłączeń pozwalających na prowadzenie handlu i czynności związane z handlem w takie dni. Główne zmiany dotyczyć będą zakresu wyłączeń spod zakazu handlu. Nowelizacja wejdzie w życie w I kwartale 2022 r.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Polecamy
reklama
Kontakt z nami