Podatki  RSS
Najnowsze zmiany przepisów

#zrodlo
30 września br. weszło w życie rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie ws. zwolnień z kas, zgodnie z którym obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero od 1 lutego 2023 r. Od tego samego dnia, zgodnie z ustawą o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze, każdy płatnik składek, spełniający określone warunki, może wnioskować o jednorazowe świadczenie. Wysokość świadczenia będzie zależna od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika. Ustawa przedłuża także termin ważności tzw. bonu turystycznego do dnia 31 marca 2023 r. Natomiast 2 października br. wejdzie w życie ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK, która m.in. wprowadza w ustawie o PIT nowe zwolnienia, a w ustawie o podatku od spadków i darowizn - nowe wyłączenie z tego podatku.

Źródło: www.podatki.biz

System e-Faktur (KSeF) w e-mikrofirmie

6 października 2022 roku Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowaną wersję aplikacji e-mikrofirma. Aplikacja została zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).

Tagi: Finanse
Źródło: www.podatki.biz

Biznes krytycznie pomyśle obowiązkowej certyfikacji zawodu księgowego

Zawód księgowego nie powinien być poddany obowiązkowej certyfikacji - twierdzi Business Centre Club. Eksperci tej zrzeszającej przedsiębiorców organizacji krytycznie oceniają pomysł wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania i opowiadają się za budową systemu certyfikacji nieobowiązkowej.

Tagi: Zawody, Biznes
Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2023: Zmiany ws. amortyzacji środków trwałych w postaci budynków

Okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z obecnych 40 lat do - w zależności od poziomu bezrobocia na terenie danej gminy - 5 lub 10 lat. Zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowa możliwość ma być korzystna dla firm oraz gmin z wysokim bezrobociem i niskimi dochodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkańca.

Źródło: www.podatki.biz

Problem czerwcowych emerytur. RPO liczy na poprawki

Przez lata świadczenia osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu, były niższe od świadczeń osób, które wniosły o to w innych miesiącach. Finalnie problem tzw. czerwcowych emerytur został rozwiązany nowelizacją prawa, ale tylko w kontekście przyszłości. Sprawę zbadać ma Trybunał Konstytucyjny, a rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że przepisy naruszają zasady równego prawa do zabezpieczenia społecznego i sprawiedliwości społecznej.

Źródło: www.podatki.biz

Program "Czyste Powietrze" bez oczekiwanych efektów

Obecne tempo realizacji programu "Czyste Powietrze" nie zapewni osiągnięcia określonych efektów w oczekiwanym terminie - wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Okazuje się, że przy budżecie na poziomie 103 mld zł do tej pory podpisano umowy na tylko 4,2 mld zł (ok. 4 proc.).

Tagi: Umowy
Źródło: www.podatki.biz

Faktury zaliczkowe - ewidencja u dostawcy i odbiorcy

Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi.

Źródło: www.podatki.biz

Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT

#zrodlo
Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.

Tagi: PIT, Dochody
Źródło: www.podatki.biz

Składki ZUS: Sprzedaż środków trwałych i wyposażenia w czasie zawieszenia działalności

Dochód uzyskany ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia, w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a także nie będzie stanowił podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Źródło: www.podatki.biz

PIT od sprzedaży poleasingowego samochodu po zamknięciu firmy

#zrodlo
W styczniu 2018 r. przedsiębiorca zawarł umowę leasingową na samochód osobowy. Samochód wykorzystywany był w prowadzonej działalności gospodarczej w sposób mieszany. Raty leasingowe były zaliczane do kosztów. W 2021 r. przedsiębiorca zlikwidował działalność. Od tamtego czasu regulował raty leasingu jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Faktura potwierdzająca przeniesienie własności pojazdu wystawiona została 3 stycznia 2022 r. Czy sprzedaż przedmiotowego samochodu po upływie sześciu miesięcy od daty wystawionej na fakturze powoduje zapłatę podatku?

Tagi: PIT, Leasing, Firmy
Źródło: www.podatki.biz

PIT: Wpłata na rachunek spoza białej listy koszty uzyskania przychodów

Tak zwana biała lista to wykaz czynnych oraz zwolnionych podatników podatku VAT, który zawiera dane identyfikacyjne podatników oraz numery zgłoszonych rachunków bankowych. W założeniu pełni ona głównie rolę mechanizmu weryfikacyjnego kontrahentów - podatników VAT, przeciwdziałając wyłudzeniom zwrotów tego podatku.

Tagi: VAT, PIT
Źródło: www.podatki.biz

[13.10.2022] Szkolenie on-line: SLIM VAT, SLIM VAT 2 oraz SLIM VAT 3 - uproszczenia w podatku VAT

Kolejny 2022 rok obfituje w zmiany podatkowe, do czego ustawodawcy nas już przyzwyczaili. W tym roku jednak borykamy się z koniecznością wprowadzania zupełnie nowych procedur. Legislacyjny pociąg nie zwalnia, i przed nami konieczność poznania i wdrożenia kolejnych nowości w podatku VAT - to między innymi tzw. Slim VAT, mający w założeniu ułatwić życie podatnikom oraz nowe zasady dotyczące sprzedaży w obrocie unijnym i poza unijnym.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

[17.10.2022] Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości fundacji i stowarzyszeń. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych. Udoskonalą również wiedzę w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń, w szczególności w zakresie sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej, przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont, księgowości, sprawozdawczości finansowej. 

Źródło: www.podatki.biz

Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 

4 października 2022 r., w Monitorze Polskim, opublikowano dwa obwieszczenia dot. wysokości odsetek ustawowych od 8 września br., określonych w Kodeksie cywilnym, tj. odsetek od sumy pieniężnej i odsetek za czas opóźnienia. Wynoszą one odpowiednio 10,25% i 12,25%. Natomiast 30 września br. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie ws. zwolnień z kas, zgodnie z którym obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie myjnie samochodowe nie od 1 października 2022 r., a dopiero od 1 lutego 2023 r. Z kolei 29 września br. w Dzienniku ogłoszono ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Źródło: www.podatki.biz

Emerytury i renty 2023: Świadczenia wzrosną o co najmniej 250 zł

Resort rodziny i polityki społecznej przedstawił projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na przyszły rok przewidziano zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji z jednoczesnym zapewnieniem minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł. Wzrosną też kwoty najniższych świadczeń. Nowelizacja ma wejść w życie 1 marca 2023 r.

Źródło: www.podatki.biz

Formuła spółki cywilnej będzie przyjaźniejsza

Przepisy dotyczące spółki cywilnej mają zostać znowelizowane. Przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii projekt zakłada uproszczenie dostępu do informacji o spółkach oraz zmniejszenie niektórych formalności. Szykowane zmiany są pozytywnie oceniane przez środowisko biznesowe. Eksperci zwracają uwagę m.in. na propozycję wprowadzenia jednego wniosku obejmującego obecne formularze.

Źródło: www.podatki.biz

Urzędy pracy staną się bardziej cyfrowe. Będą też ułatwienia dla pracodawców

Urzędy pracy czeka dalsza cyfryzacja, a równocześnie zmniejszeniu ulec mają obciążenia dla bezrobotnych oraz pracodawców. Zmiany mają zostać wprowadzone na początku przyszłego roku, gdy w życie wejdzie nowa ustawa o aktywności zawodowej. Resort rodziny i polityki społecznej zapowiada m.in. umożliwienie dokonywania wszelkich czynności za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, podczas gdy samo składanie ofert ma stać się łatwiejsze.

Źródło: www.podatki.biz

Samorządy otrzymają w tym roku dodatkowo 13,7 mld zł z tytułu PIT

Do końca roku samorządy mają otrzymać łącznie blisko 13,7 mld zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, środki te zostaną przekazane w trzech ratach, a pierwsza transza w wysokości 1/3 kwoty ma trafić do jednostek samorządu terytorialnego już w ciągu najbliższych dni.

Tagi: PIT
Źródło: www.podatki.biz

Pośrednik w dropshippingu bez kosztów

Dropshipping jest coraz bardziej popularną formą sprzedaży towarów. Brak konieczności posiadania i utrzymywania własnego magazynu, dostęp do szerokiej gamy produktów, ograniczona odpowiedzialność za produkt - to niekwestionowane atuty tej opcji sprzedaż. Dropshipping wiąże się także z określonymi skutkami podatkowymi i odpowiednim wykazaniem tego rodzaju transakcji w księgach podatnika. Jednym z tematów do analizy jest możliwość zaliczenia zakupionych towarów do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: www.podatki.biz

PIT za 2022: Hipotetyczny podatek obliczy KAS

W aplikacji Twój e-PIT na podatników podatku PIT, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej, będzie czekać jedno rozliczenie za 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje je według zasad opodatkowania obowiązujących na dzień 31 grudnia 2022 r., czyli według skali ze stawkami 12% i 32% oraz z pominięciem tzw. ulgi dla klasy średniej. Jeśli podatek należny wykazany w zeznaniu będzie wyższy od hipotetycznego podatku - który KAS obliczy sama stosując do dochodów wykazanych przez podatnika "starą" skalę podatkową ze stawkami 17% i 32% oraz tzw. ulgę dla klasy średniej - podatnik otrzyma zwrot powstałej różnicy.

Źródło: www.podatki.biz

Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Tagi: Ustawy, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Rząd sfinansuje wykup mieszkań zakładowych?

W ramach rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (druk sejmowy nr 2451) rząd zaproponował podwyższenie finansowego wsparcia z 50% do 95% wartości odtworzeniowej lokalu na zakup oraz na zakup połączony z remontem budynków/lokali stanowiących byłe mieszkania zakładowe - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii na interpelację poselską.

Źródło: www.podatki.biz

PIT i PKPiR: Likwidacja działalności - obowiązki związane z podatkiem dochodowym

#zrodlo
W przypadku podatników prowadzących PKPiR likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem wskazanym w Par. 24 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z nim, podatnicy na dzień likwidacji działalności gospodarczej są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury.

Tagi: PIT
Źródło: www.podatki.biz

Odsetki ustawowe w 2022 r. - 10,25%, 12,25%, 14% czy 16%?

Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniu 5 października 2022 r., postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Przypomnijmy, że po posiedzeniu w dniu 7 września 2022 r., RPP podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 pkt proc., tj. do poziomu 6,75%. Uchwała RPP w tej sprawie weszła w życie 8 września br. Od tego dnia zmieniły się również stawki odsetek ustawowych wynikających z Kodeksu cywilnego. Natomiast odsetki za opóźnienie określone w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych zmieniły się 1 lipca 2022 r.

Źródło: www.podatki.biz

RPP pozostawia stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniu 5 października 2022 r., postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem, stopa referencyjna NBP wynosi nadal 6,75%. 

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2022: Biznes ostrzega przed podatkiem od nadzwyczajnych zysków

Wprowadzenie tzw. podatku od nadzwyczajnych zysków może skutkować falą niekontrolowanych bankructw, która osłabi całą polską gospodarkę - wynika z badania przeprowadzonego przez Radę Przedsiębiorczości wśród przedstawicieli 146 największych przedsiębiorstw w Polsce. Stawka nowej daniny miałaby wynieść 50 proc. i objąć wszystkie duże firmy, które zatrudniają ponad 250 osób.

Źródło: www.podatki.biz

Będzie nowa ustawa o aktywności zawodowej. Rząd szykuje istotne zmiany

W ramach oddzielenia statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzone zostanie ubezpieczenie zdrowotne dla osoby niemającej innego tytułu do tego ubezpieczenia - wynika z projektu nowej ustawy o aktywności zawodowej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało też kilka innych istotnych zmian, w tym też np. zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce stałego lub czasowego zameldowania.

Źródło: www.podatki.biz

Notariusze będą mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych

Rząd przyjął projekt zmian w Prawie o notariacie, który przewiduje m.in. rozszerzenie uprawnień notariuszy o możliwość dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Nowelizacja ma jednocześnie zwiększyć nadzór nad notariuszami. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie po roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2022: Ważny wyrok NSA ws. zwolnienia dla inwestujących w PSI

Zakres zwolnienia podatkowego, które dotyczy podatników inwestujących w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), obejmuje przy rozbudowie istniejącego zakładu cały dochód z działalności produkcyjnej wskazanej terytorialnie i rodzajowo w decyzji o wsparciu - wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci wskazują, że w praktyce jest to interpretacja korzystna dla podatników.

Źródło: www.podatki.biz

Darowizna przedsiębiorstwa w rodzinie a VAT

Darowizna stanowi jeden z najczęstszych sposobów przekazania przedsiębiorstwa w rodzinie. Z reguły stanowi ono dorobek życia i stąd trudno się dziwić dążeniu do pozostawienia go w rodzinie. Intencją darczyńcy jest przekazanie firmy najbliższym w sytuacji gdy sam nie jest w stanie nią efektywnie zarządzać np. z racji podeszłego wieku.

Tagi: VAT, Firmy
Źródło: www.podatki.biz

reklama
reklama
Kontakt z nami