Podatki  RSS
Podatki 2024: Obniżona stawka VAT dla usług kosmetycznych już od kwietnia

#zrodlo
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu ws. obniżonych stawek podatku od towarów i usług. W efekcie projektowanych zmian już od 1 kwietnia br. obniżona stawka VAT na poziomie 8 proc. objąć ma określone usługi kosmetyczne. Zmiany będą kosztować budżet państwa ponad 200 mln zł w skali roku.

Tagi: VAT
Źródło: www.podatki.biz

Składka zdrowotna uderza w małe firmy. Biznes apeluje o zmiany

Wysokość składki zdrowotnej, obok rosnących cen energii i kosztów pracy, jest obecnie jednym z głównych problemów dla najmniejszych przedsiębiorstw - oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Środowisko biznesowe przekonuje, że konieczne są zmiany w składce zdrowotnej, a jej wysokość powinna być przedmiotem negocjacji z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Tagi: Firmy, Biznes
Źródło: www.podatki.biz

Ogólnounijny portfel cyfrowy coraz bliżej

#zrodlo
Europarlament przyjął w czwartek rozporządzenie dotyczące tzw. ogólnounijnego portfela cyfrowego. Nowe rozwiązanie ma służyć uwierzytelnianiu i uzyskiwaniu dostępu do usług publicznych i prywatnych. Ogólnounijny portfel cyfrowy pełnić będzie również funkcje związane z przechowywaniem, udostępnianiem i podpisywaniem dokumentów elektronicznych. Co istotne, korzystanie z portfela ma odbywać się na zasadzie dobrowolności.

Źródło: www.podatki.biz

Resort infrastruktury zaostrzy przepisy o przewozach drogowych

#zrodlo
Do ustawy o transporcie drogowym wprowadzone zostaną nowe przepisy zakazujące zlecania przewozu drogowego nieuprawnionym podmiotom. Szykowane przez Ministerstwo Infrastruktury regulacje dotyczyć mają przypadków, gdy dany podmiot nie posiada wymaganego zezwolenia lub licencji. Nowelizacja wprowadzi też modyfikacje dotyczące kar finansowych.

Źródło: www.podatki.biz

Składki ZUS przedsiębiorcy pobierającego rentę rodzinną

Osoba z ustalonym prawem do renty rodzinnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie dobrowolnie. Jednak w razie przystąpienia do tych ubezpieczeń obowiązkowe będzie ubezpieczenie wypadkowe. Osoba taka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Tagi: Renty, ZUS
Źródło: www.podatki.biz

PIT za 2023: Darowizny na krwiodawstwo

Z ulgi skorzystasz, jeśli oddałeś krew lub jej składniki (jesteś honorowym dawcą krwi). Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 12% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Tagi: PIT, Ulgi, Dochody
Źródło: www.podatki.biz

MRPiPS o zasadach liczenia okresów zasiłkowych

#zrodlo
Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany wyłączyły zasadę wliczania do okresu zasiłkowego jedynie okresów niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą. Obecnie okresy niezdolności do pracy, niezależnie od rodzaju schorzenia są wliczane do okresu zasiłkowego, przy czym utrzymana została zasada, że wlicza się okresy niezdolności do pracy, pomiędzy którymi przerwa nie była dłuższa niż 60 dni.

Tagi: MRPiPS
Źródło: www.podatki.biz

Wycofanie samochodu ze spółki jawnej i przekazanie go do majątku wspólników

Jeżeli nieodpłatne przeniesienie współwłasności samochodu na rzecz wspólnika będzie umową nienazwaną, przenoszącą prawo współwłasności w następstwie wykonania uchwały wspólników o wycofaniu samochodów i przeniesieniu ich do majątku prywatnego wspólników (w wysokości udziałów zgodnych z udziałami w zyskach i stratach spółki) i nie przybierze postaci umowy darowizny, a także nie będzie umową nieodpłatnego zniesienia współwłasności, to opisane nabycie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Tagi: Umowy, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Wydatki na kanapki dla pracowników w firmowych kosztach

Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy skutkującą niedoborami pracowników, spółka wprowadziła benefit pracowniczy w postaci kanapek udostępnianych w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników. Czy spółka uprawniona jest do ujęcia wydatków na kanapki w kosztach uzyskania przychodu, i czy jest uprawniona do ujęcia nieodliczonego podatku VAT od kanapek w kosztach uzyskania przychodu?

Źródło: www.podatki.biz

Kasowy PIT z zaletami i wadami. Na rozwiązaniu skorzysta część podatników

#zrodlo
Szykowany przez resort finansów kasowy PIT na pewno nie będzie rozwiązaniem dla wszystkich i nie będzie to formuła wolna od wad - oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci przewidują, że kasowy PIT będzie w praktyce korzystny przede wszystkim dla przedsiębiorców świadczących usługi, którzy ponoszą stosunkowo mało kosztów, oraz rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Tagi: PIT, Firmy, Audyt
Źródło: www.podatki.biz

Oszuści podszywają się pod pracowników KAS i próbują wyłudzać dane

#zrodlo
Oszuści podają się za pracowników Krajowej Administracji Skarbowej lub Krajowej Informacji Skarbowej i próbują w nielegalny sposób zdobywać dane osobowe - ostrzega Ministerstwo Finansów. Do resortu napływają informacje od podatników, od których oszuści próbowali wyłudzać dane. Zgłaszane przypadki tego typu dotyczą głównie rozmów telefonicznych.

Źródło: www.podatki.biz

Podatek cukrowy nie spełnia swoich celów?

Obowiązujący od początku 2021 r. podatek cukrowy nie spełnia zakładanych celów - wynika z nowego raportu pn. "Polityka publiczna oparta na dowodach. Ocena Polski", który opublikowała fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Autorzy raportu oceniają, że wprowadzone rozwiązanie raczej nie ma celu prozdrowotnego, lecz głównie cel czysto fiskalny.

Tagi: Fiskus, Polska
Źródło: www.podatki.biz

Przepisy o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych będą znowelizowane

#zrodlo
Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zostaną znowelizowane. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamierza m.in. wyeliminować część pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwić dostęp do danych jednostkom podległym resortom spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej.

Źródło: www.podatki.biz

Emeryci i renciści mają czas na rozliczenie z ZUS do końca lutego

Do końca lutego 2024 r. osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, jakie osiągnęły w 2023 r. Chodzi między innymi o zeszłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: www.podatki.biz

PIT za 2023: Ulga na terminal

#zrodlo
Poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego lub wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na terminal.

Tagi: PIT, Ulgi
Źródło: www.podatki.biz

MF wyjaśnia: Samofakturowanie w KSeF

#zrodlo
Potwierdzenie prawidłowości, wystawianej przez nabywcę, w imieniu i na rzecz sprzedawcy faktury powinno nastąpić bezpośrednio przed jej wprowadzeniem do obrotu prawnego (tj. przed przesłaniem pliku xml do KSeF). Akceptacja może przybrać formę aktywną (np. przesłanie drogą mailową zastrzeżeń lub uwag do zaproponowanej przez nabywcę treści pliku xml przed przesłaniem go do KSeF bądź informacja mailowa o braku zastrzeżeń) lub bierną (np. brak zgłoszenia uwag w danym terminie oznacza akceptację zaproponowanej treści pliku xml). W przypadku, gdy sprzedawca nie zgodzi się z treścią przygotowanego przez nabywcę pliku xml, nie ma przeszkód, aby plik ten został poprawiony i dopiero w takiej postaci przesłany przez nabywcę do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Tagi: Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków - MRPiPS odpowiada

#zrodlo
Obecnie rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługuje taki sam czas urlopu jak rodzicom dzieci urodzonych w terminie. Jest to absurd, którego rozwiązanie powinno być priorytetem dla zapewnienia wcześniakom możliwości rozwoju, a rodzicom kluczowej obecności przy swoim dziecku. W jaki sposób Ministerstwo zamierza rozwiązać problem utraty urlopów macierzyńskich przez rodziców wcześniaków? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

Tagi: MRPiPS, Dzieci
Źródło: www.podatki.biz

Darowizna od siostry na konto żony bez podatku

#zrodlo
Podatnik otrzyma od siostry darowiznę pieniężną w kwocie przekraczającej kwotę wolną. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej a darowizna będzie dokonana przelewem, na podany w umowie rachunek bankowy należący wyłącznie do jego żony, z którą pozostaje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Czy podatnik będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Źródło: www.podatki.biz

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zostaną dostosowane do unijnej dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. W efekcie duże wielonarodowe koncerny będą zobowiązane do publicznego ujawniania sprawozdań związanych z podatkiem dochodowym, który płacą w poszczególnych państwach.

Źródło: www.podatki.biz

Prawo budowlane z dużym pakietem zmian

#zrodlo
Prawo budowlane czekają kolejne zmiany. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje obecnie nad szerszym projektem nowelizacji. Przewiduje się m.in. rozszerzenie katalogu inwestycji budowlanych, które są zwolnione z pozwolenia na budowę, o instalację tzw. mikrowiatraków oraz budowę bezodpływowych zbiorników służących do gromadzenia wody opadowej. Nowelizacja ma też uregulować kwestie dotyczące budowy schronów przydomowych.

Źródło: www.podatki.biz

Nowy podatek wyrównawczy. Resort finansów przedstawił założenia

Resort finansów opublikował wstępne założenia projektu nowej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych. Nowe regulacje mają dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej globalnego minimalnego opodatkowania. W praktyce przewiduje się m.in. wprowadzenie tzw. krajowego podatku wyrównawczego (QDMTT).

Tagi: Ustawy, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Przemysł energochłonny w wyraźnym kryzysie

#zrodlo
Między wrześniem 2021 a październikiem 2023 r. średnia aktywność sektorów energochłonnych zmniejszyła się w Polsce o 6,4 proc. - wynika z nowego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jeszcze wyraźniejsze spadki odnotowano w innych krajach. Średnia aktywność sektorów energochłonnych w Niemczech spadła w tym czasie o 17,4 proc., a np. produkcja metalu na Węgrzech i produktów chemicznych w Rumunii zmniejszyła się o ponad 30 proc.

Źródło: www.podatki.biz

Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi

#zrodlo
Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. rozliczeń za pomocą tej usługi.

Tagi: PIT
Źródło: www.podatki.biz

MRPiPS: Różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć nie jest dyskryminacją

Niższy wiek emerytalny kobiet stanowi przejaw uznania dla nieodpłatnej pracy świadczonej przez kobiety oraz umożliwia samodzielne uzyskanie prawa do świadczenia pomimo wymuszonych macierzyństwem przerw w zatrudnieniu i feminizacji zawodów wymagających dłuższego kształcenia, ale zapewniających przeciętnie niższe zarobki. Statystycznie krótszy okres pobierania świadczeń emerytalnych przez mężczyzn kompensowany jest przeciętnie znacznie wyższą kwotę emerytury pobieranej przez mężczyzn - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską.

Źródło: www.podatki.biz

Dwa samochody w jednoosobowej działalności. Co z kosztami?

Czy będąc osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą już jedno auto osobowe w firmie w ramach leasingu operacyjnego, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty związane z leasingiem operacyjnym drugiego auta osobowego, które będzie miało wyłącznie silnik elektryczny, a także związane z tym pojazdem wydatki takie jak ubezpieczenie, przegląd gwarancyjny, czy zakup opon?

Tagi: Leasing, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

Amortyzacja: Wymiana komina to remont

#zrodlo
Prace związane z wymianą trzonu komina mają charakter remontowy, ponieważ wydatki poniesione na tę wymianę nie spowodowały wzrostu wartości użytkowej tego komina w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do użytkowania, mierzonej w szczególności okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i kosztami ich eksploatacji.

Źródło: www.podatki.biz

Wymogi fiskusa stawiane polskim firmom mogą odstraszać zagranicznych kontrahentów

#zrodlo
  Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia za świadczone usługi spółka, aby nie być zobowiązaną do pobrania podatku u źródła, musi posiadać certyfikat rezydencji odbiorcy należności? Czy musi sporządzać informację IFT-2/IFT-2R i spełniać inne obowiązki płatnika wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w tym dochować należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania WHT?

Źródło: www.podatki.biz

Kasowy PIT coraz bliżej. Resort finansów pracuje nad projektem

#zrodlo
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji, który zakładać będzie wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów - tzw. kasowego PIT. Nowa formuła ma być dostępna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

Tagi: PIT
Źródło: www.podatki.biz

Zasady rozliczeń składki zdrowotnej. Biznes krytykuje propozycje rządu

Resorty finansów i zdrowia rozważają dwa warianty zmian dotyczących składki zdrowotnej. W efekcie dojść miałoby do uproszczenia sposobu kalkulowania i opłacania składek. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, proponowane modyfikacje nie doprowadzą jednak do zmniejszenia wysokości daniny. Środowisko biznesowe liczy, że w toku dalszych prac rząd jednak uwzględni postulaty przedsiębiorców.

Źródło: www.podatki.biz

Polska straci na braku implementacji dyrektywy Pillar 2

#zrodlo
Władze w Polsce nadal nie dostosowały krajowych przepisów do tzw. dyrektywy Pillar 2 , która odnosi się do globalnego podatku minimalnego i efektywnego opodatkowania dochodów największych grup kapitałowych na poziomie 15 proc. Pierwsza wersja projektu w tej sprawie ma zostać przedstawiona w marcu br. Eksperci oceniają, że opóźnienie jest szkodliwe dla polskiej skarbówki, a korzyści mogą uzyskać inne kraje.

Tagi: PIT, Polska
Źródło: www.podatki.biz

reklama
reklama
Kontakt z nami