Dotacje i ulgi  RSS
Bezpieczniejsze chłodnictwo

Konsorcjum w składzie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (dawniej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych) jako Lider, Politechnika Poznańska, TechCool Sp. z o.o., ProCOLD s.c. A.Stasik, M.Szymczak oraz Zakłady Mięsne Brado-2 S.A. realizuje projekt ,,Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego”. Technologia oparta będzie na instalacji chłodniczej działającej w […]

Źródło: rzeczo.pl

Przyjazna Uczelnia z Gdańska

Studenci są tu traktowani indywidualnie i mogą liczyć na pomoc ze strony pracowników Uczelni. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku kształci studentów już od ponad dwóch dekad. Absolwenci Uczelni posiadają wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności do pracy w wielu branżach. Szkoła prowadzi obecnie nauczanie na kierunkach pedagogika i zarządzanie. Od nowego roku akademickiego pojawią się także nowe kierunki, […]

Źródło: rzeczo.pl

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mających na celu „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”.

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 300 000 euro...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje społeczne w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP (tryb pozakonkursowy)

Poniżej przedstawiamy tabelę z dodatkową uwagą, zgłoszoną w ramach konsultacji społecznych dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP (tryb pozakonkursowy) wraz ze stanowiskiem IZ RPO, która w wyniku problemów technicznych nie...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje społeczne propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych propozycji zamian kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wręczono kolejne 18. umów beneficjentom na realizację zadań w ramach konkursu z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Fundusze Europejskie po raz kolejny będą wspierać projekty, dzięki którym mniej zanieczyszczeń trafi do środowiska. Chodzi umowy w ramach których zainwestujemy m.in. w termomodernizację budynków...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 23-30 października 2019 r.

W dniach 23-30 października 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne propozycji kryteriów wyboru projektów dla: Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP (tryb pozakonkursowy); Działania 11.1 Aktywne włączenie; Działania 11.2...

Tagi: Zawody, PUP
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Konsultacje indywidualne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 12.4

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na konsultacje indywidualne w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Szkolenie dla szkół zawodowych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza beneficjentów na szkolenie „Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19 Kształcenie zawodowe”. Szkolenie to...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Departamentu Zarządzania RPO...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zaproszenie na seminarium informacyjne dotyczące drugiego naboru projektów seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Serdecznie zapraszamy na seminarium informacyjne na temat projektów typu seed money, które odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Instytut Szwedzki uruchomi kolejny nabór na dofinansowanie projektów wpisujących się w priorytety Strategii UE dla regiony Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Naborem objęte są państwa członkowskie SUERMB, w tym Polska, Rosja i kraje Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo w ramach projektu musi składać się z co najmniej 3 podmiotów ze wskazanych powyżej państw, przy czym wnioskodawcą powinna być...

Źródło: rpo.lubelskie.pl

Digital Brain – cyfryzacja na miarę XXI wieku


Dzięki nowej platformie naukowcy i lekarze na całym świecie otrzymają łatwy dostęp do materiałów naukowo-dydaktycznych w postaci danych medycznych wielu chorób. Neuronauka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej nauki. W zasobach Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie znajduje się unikalna kolekcja mózgów, która dzięki stworzeniu cyfrowej bazy archiwalnego materiału IPiN będzie dostępna dla jeszcze […]

Tagi: Lekarze
Źródło: rzeczo.pl

ExCEED – organiczna „Dolina Krzemowa” na mapie Polski


Na Politechnice Śląskiej powstaje Centrum Doskonałości w Elektronice Organicznej jako strategiczny punkt rozwoju nauki i innowacji w regionie śląskim i Polsce. Dr hab. inż. Przemysław Data: Elektronika organiczna jest bez wątpienia przyszłością rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Postęp technologiczny w tej dziedzinie kojarzy się jednak przede wszystkim z wiodącymi ośrodkami kontynentu azjatyckiego. W technologie organiczne intensywnie […]

Źródło: rzeczo.pl

Polimerowe ściany w wykopach


Firma S. i A. Pietrucha sp. z o.o. wraz z Politechniką Łódzką i Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa w Łodzi tworzą nowatorskie grodzice do zastosowań w inżynierii lądowej i wodnej. Będą to ściany z hybrydowego kompozytu powstałego z połączenia tworzyw sztucznych i bazaltowego wzmocnienia. Ściany posłużą do budowy konstrukcji oporowych oraz obudowy głębokich wykopów. Obecnie do […]

Źródło: rzeczo.pl

Świat wiedzy w Leopoldinie


Na Uniwersytecie Wrocławskim powstaje wyjątkowa platforma do udostępniania zasobów wiedzy. Leopoldina Online to system, który integrował będzie dane z systemów źródłowych i udostępniał je dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej. – Udostępniane będą unikalne i różnorodne zasoby z wielu dziedzin, jakie obecne są na Uniwersytecie, w tym także zasoby archiwalne, w skład których wchodzić będą […]

Tagi: Wiedza, Dzieci
Źródło: rzeczo.pl

Kilkusetletnie zbiory w cyfrowym dostępie


Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk to około 350 tys. woluminów, w tym ok 40 tys. starych druków i ponad 15 tys. rękopisów. Najcenniejsze z nich są dostępne na Cyfrowej Platformie Biblioteki Kórnickiej PAN. Polska Akademia Nauk zrealizowała projekt o nazwie „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” sfinansowany z Funduszy Europejskich. To wyjątkowe przedsięwzięcie, […]

Źródło: rzeczo.pl

Tysiące numerów czasopism w bazie AGRO


Ponad 165 tys. sztuk rekordów artykułów z fachowych i popularnonaukowych czasopism, z zakresu wiedzy przyrodniczej i rolniczej, zostanie udostępnione w formie cyfrowej, wzbogacając bibliograficzno-abstraktową o charakterze pełnotekstowym bazę AGRO Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu realizuje projekt o nazwie “Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO” finansowany […]

Źródło: rzeczo.pl

NCBR: 100 mln zł dla konsorcjów naukowo-przemysłowych w konkursie “Projekty aplikacyjne”


100 mln zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 7. edycji konkursu “Projekty aplikacyjne”. Nabór wniosków potrwa od 1 do 31 lipca br. Głównym celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. „Projekty aplikacyjne” są […]

Źródło: rzeczo.pl

Ponad 70 mln zł od NCBR na projekty związane z cyberbezpieczeństwem


Ponad 70 mln zł przeznaczyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na wsparcie projektów dotyczących cyberbezpieczeństwa w ogłoszonym w poniedziałek, czwartym konkursie w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Wnioski można składać od 15 czerwca do 30 lipca br. Pula środków przewidzianych na dofinansowanie innowacyjnych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa wynosi 70,1 mln złotych. Celem […]

Źródło: rzeczo.pl

NCBR: ponad 61,5 mln euro na innowacyjne projekty


Ponad 61,5 mln euro przyznano na realizację 44 innowacyjnych projektów w ramach konkursów POLNOR i POLNOR CCS – poinformowało w czwartek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Projekty dotyczą m.in. ochrony zdrowia i rozwiązań przemysłowych. POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) […]

Źródło: rzeczo.pl

200 mln zł na walkę z COVID-19 i innymi wirusami


200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Fundusze będą mogli uzyskać z konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, który ogłosiło w poniedziałek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki zostaną rozdysponowane w trzech podstawowych obszarach tematycznych i w nie powinny wpisywać się projekty zgłaszane do finansowania Pierwszym […]

Źródło: rzeczo.pl

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w Kujawsko-Pomorskim


W województwie kujawsko-pomorskim trwa konkurs na dofinansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. O wsparcie dla swoich inwestycji mogą wnioskować między innymi przedsiębiorcy w ramach schematu: instalacje OZE służące do produkcji energii cieplnej. Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: budowy, przebudowy instalacji do produkcji, przetwarzania, […]

Źródło: ebdf.pl

Wsparcie ekspansji zagranicznej MŚP z woj. zachodniopomorskiego


Rozpoczął się konkurs na projekty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, dotyczące wsparcia realizacji opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Poniżej prezentujemy krótki przegląd wymagań konkursowych. Kto może wnioskować o dofinansowanie? W ramach 1 typu projektu, czyli kompleksowego wsparcia indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie […]

Źródło: ebdf.pl

Konkurs na dotacje dla MŚP z województwa małopolskiego


Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie dla swoich inwestycji. Dotacja obejmuje projekty dotyczące wytwarzania urządzeń finalnych lub ich kluczowych i wyspecjalizowanych komponentów, które przeznaczone są do produkcji energii, ciepła oraz biokomponentów i biopaliw II i III generacji. O wsparcie mogą starać się przedsiębiorcy działający na rynku od co najmniej 2 lat. […]

Źródło: ebdf.pl

Odnawialne źródła energii w woj. warmińsko-mazurskim


W Warmińsko-Mazurskim  do 31 sierpnia można pozyskać dofinansowanie na budowę i rozwój infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. TYPY WSPIERANYCH PROJEKTÓW W ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wspierane są następujące typy projektów: 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na […]

Źródło: ebdf.pl

Dofinansowanie dla MMŚP na ochronę własności przemysłowej


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na dofinansowanie projektów zakładających uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej lub realizację ochrony prawa własności przemysłowej w ramach działania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Jakie typy projektów będą podlegały dofinansowaniu? Celem konkursu jest wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym (z wyłączeniem zgłoszenia do […]

Źródło: ebdf.pl

Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w Wielkopolsce


W województwie wielkopolskim trwa nabór na dofinansowanie budowy, rozbudowy lub przebudowy instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu możliwe będzie również podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wspierane będą następujące typy działań: Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji OZE: • wykorzystującej energię wiatrową – do 5 MWe, • wykorzystującej energię słoneczną – do 2 MWe/MWth, […]

Źródło: ebdf.pl

Dofinansowanie na przedszkola w Kujawsko-Pomorskim i Wielkopolskim


Już 31 lipca ruszają nabory w ramach konkursów ogłoszonych w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, obejmujące wsparcie dla istniejących przedszkoli i na otwarcie nowych placówek. Dofinansowanie może obejmować tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie prowadzonych zajęć do podopiecznych i udział opiekunów w programach szkoleniowych. W obu konkursach wnioski o dofinansowanie dla swoich projektów mogą składać wszystkie […]

Źródło: ebdf.pl

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii w woj. świętokrzyskim


W woj. świętokrzyskim wystartował konkurs na dofinansowanie do projektów zakładających wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE). Wsparcie przeznaczone jest na budowę, przebudowę, montaż i modernizację infrastruktury i instalacji służących do wytwarzania energii, wraz z możliwością ich podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. W konkursie mogą startować przedsiębiorcy – zarówno MŚP, jak i duże […]

Źródło: ebdf.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami