Wiadomości z tagiem Faktury  RSS
[29.09.2023] Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury? 

18.09.2023 10:00

Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF. Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku. 

Źródło: www.podatki.biz

Wysokie ceny prądu. Jeden rachunek ma być w tym roku "darmowy"

14.09.2023 16:00

Nowe rozporządzenie zobowiąże sprzedawców prądu do udzielenia gospodarstwom domowym w obecnym roku jednorazowego upustu cenowego. W efekcie każde gospodarstwo będzie mogło liczyć na obniżkę w wysokości ponad 120 zł netto, co oznacza jeden miesięczny rachunek. Standardowe gospodarstwo domowe musi przy tym jednak spełnić jeden z czterech warunków. Chodzi m.in. o wyrażenie zgody na korespondencję i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Źródło: www.podatki.biz

Usługa świadczona odpłatnie przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej

13.09.2023 11:42

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej. Udziały w spółce obu wspólników są równe (po 50%), a wspólnicy nie są ze sobą spokrewnieni (brak powiązań rodzinnych). Podatnik wykonuje usługi na rzecz spółki cywilnej. Czy określając swój dochód do opodatkowania z działalności jednoosobowej i z udziału 50% w spółce cywilnej podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów 50% wartości faktury wystawionej przez niego dla spółki cywilnej?

Tagi: Faktury, Prawo
Źródło: www.podatki.biz

VAT: Fakturowanie transakcji z rolnikiem ryczałtowym

12.09.2023 7:44

Cechą charakterystyczną transakcji z rolnikiem ryczałtowym, tj. nabyć dokonywanych przez podatnika VAT czynnego od rolnika ryczałtowego, jest to, że to nabywca jest zobowiązany do wystawienia faktury i wykazania w niej podatku w wysokości 7%.

Tagi: VAT, Faktury
Źródło: www.podatki.biz

Wystawienie faktury do paragonu bez żądania klienta

11.09.2023 11:03

W sytuacji, kiedy dana sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą wystawioną bez żądania nabywcy (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), wówczas sprzedawca ma obowiązek zaewidencjonowania jej w kasie rejestrującej niezależnie od faktu wystawienia faktury. Do kopii faktury należy "podpiąć" oryginał paragonu fiskalnego. Nabywca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) uzyskuje więc tylko fakturę, zaś paragon (fiskalny) pozostaje u sprzedawcy.

Źródło: www.podatki.biz

Temat ważny jak nigdy. 1/3 pracowników nawet o nim nie słyszała

08.09.2023 21:00

8 września obchodzimy World Wellbeing Day, czyli Światowy Dzień Wellbeingu. W Polsce święto to jest jeszcze mało popularne. Być może wynika to z faktu, że nie wszyscy wiedzą, czym jest wellbeing.

Źródło: www.pulshr.pl

W jakim terminie wystawić fakturę?

08.09.2023 11:03

Przy wystawianiu faktur szczególną uwagę należy zwrócić na terminy. Faktura wystawiana powinna być, co do zasady, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast, gdy przed tymi czynnościami otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę dokumentującą otrzymanie takiej zapłaty wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten może ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, świadczenia usług najmu, czy stałej obsługi prawnej i biurowej.

Tagi: Faktury, Biuro
Źródło: www.podatki.biz

KSeF: Wystawianie faktur - pytania i odpowiedzi

07.09.2023 11:03

1. Co się dzieje w przypadku gdy wysłana faktura do KSeF jest odrzucona, czy taką fakturę poprawiamy i wysyłamy ponownie ? Czy fakturę, która została odrzucona w KSeF można anulować lub wystawić korektę? Faktura, która została odrzucona nie jest uznawana za wystawioną, zatem nie można do niej wystawić korekty ani jej anulować. W przypadku odrzucenia faktury przez system do decyzji podatnika należy, czy będzie chciał ją poprawić i wysłać ponownie do KSeF. Odrzucenie faktury przez system może wystąpić jedynie z powodu niezgodności struktury pliku z wzorem logicznym lub z powodu wprowadzania jej do systemu przez osobę nieuprawnioną. MF zachęca do implementacji w systemach służących do fakturowania mechanizmów sprawdzających zgodność pliku xml ze wzorem struktury logicznej przed wysyłką pliku, co w praktyce wyeliminuje opisaną w pytaniu sytuację.

Tagi: Faktury
Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami