Wiadomości z tagiem PIT  RSS
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS wypłacił ponad 700 tys. świadczeń

21.09.2023 18:52

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS wypłacił ponad 700 tys. świadczeń
Kapitał wypłacany jest w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok. Wyboru dokonuje rodzic. Błędy we wnioskach mogą jednak wpływać na czas rozpatrzenia elektronicznego dokumentu.&

Tagi: PIT, ZUS, Rodzina
Źródło: www.infor.pl

NSA: Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych bez PIT

21.09.2023 11:05

Kwoty ryczałtu nie mogą być uznane za "świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ pracownik z zasady nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów przemieszczania się pomiędzy miejscami, w których musi się znaleźć w ramach swoich obowiązków służbowych. Mamy zatem raczej do czynienia z sytuacją odwrotną - to pracownik poniósł koszty "za pracodawcę", a następnie są mu one zwracane.

Tagi: Ustawy, PIT
Źródło: www.podatki.biz

Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 

21.09.2023 9:53

20 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, której celem jest utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej. CIE będzie przedstawiać użytkownikowi informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach: filar publiczny - na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ZUS oraz KRUS; prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców - na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE); prywatny filar indywidualny - na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Natomiast 15 września br. ogłoszono m.in. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Tagi: Ustawy, PIT, ZUS
Źródło: www.podatki.biz

Przepracował 62 lata i 5 miesięcy bez zwolnień chorobowych. Dostaje rekordową emeryturę

20.09.2023 17:54

Dziesięciu seniorów z najwyższymi emeryturami z ZUS otrzymuje co miesiąc co najmniej 24 tys. zł. Rekordzista ma na koncie ponad 62 lata "czystej" pracy. Wśród aktualnie pracujących nikt nie uzbierał jeszcze takiego kapitału, żeby zbliżyć się do TOP 10.

Tagi: Emerytury, PIT, ZUS
Źródło: businessinsider.com.pl

Składki zdrowotne niepełnosprawnych przedsiębiorców - MZ wyjaśnia

20.09.2023 11:03

Dla możliwości skorzystania z tej ulgi w rozliczeniu rocznym nie jest istotne to, że ubezpieczony pominął w rozliczeniach miesięcznych możliwości obniżenia składki do wysokości zaliczki na PIT będąc do tego uprawniony. Tym samym, jakkolwiek stosownie do art. 81 ust. 2y ustawy zdrowotnej po 30 czerwca 2023 r. brak jest możliwości skorygowania miesięcznych dokumentów rozliczeniowych (za dany rok składkowy) w zakresie podstawy wymiaru i wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie pozbawia to ubezpieczonego prawa do skorzystania z przedmiotowej ulgi w ramach rozliczenia rocznego poprzez wypełnienie pola 06 w bloku XII deklaracji rozliczeniowej.

Źródło: www.podatki.biz

Składka zdrowotna przy uldze B+R

19.09.2023 11:05

Ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) pozostaje bez znaczenia prawnego w zakresie ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczki na podatek PIT), oznacza to, że "ulga B+R" nie jest uwzględniana przy obliczeniu składki zdrowotnej - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.

Źródło: www.podatki.biz

ArcelorMittal Poland wspiera dąbrowski szpital

18.09.2023 14:11

Warty ponad milion złotych mammograf, kupiony dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland i Fundacji Ochrony Zdrowia, pracuje w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.

Tagi: PIT
Źródło: www.pulshr.pl

Środek trwały do 10 tys. zł jednorazowo w koszty

18.09.2023 11:02

Od początku 2018 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3500 zł do 10 000 zł. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT, wprowadziła tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, że nowy limit dotyczy składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

Tagi: Ustawy, CIT, PIT
Źródło: www.podatki.biz

Milionerzy w ZUS. Zdziwisz się, ilu ich jest i na jaką emeryturę mogą liczyć

16.09.2023 6:03

Średnio na kontach przyszłych emerytów w ZUS jest kwota, która pozwoliłaby na uzyskanie miesięcznego świadczenia w kwocie zaledwie kilkuset złotych. Z informacji, do których dotarł Business Insider, wynika, że jest też w ZUS liczna grupa milionerów. Rekordzista ze Śląska ma kapitał, który pozwoliłby mu na pobieranie emerytury w kwocie ponad 17 tys. zł miesięcznie.

Tagi: Emerytury, PIT, ZUS
Źródło: businessinsider.com.pl

12 gwarancji programowych Trzeciej Drogi. Na liście m.in. dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

15.09.2023 15:44


W piątek liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050) podpisali 12 gwarancji programowych dot. m.in dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, przeznaczenia 6 proc. PKB na edukację, wprowadzenia rodzinnego PIT-u, czy akademiku za złotówkę.

Tagi: PIT, ZUS, PSL, Banki, Polska
Źródło: www.bankier.pl

reklama
Kontakt z nami