Wiadomości z tagiem Przepisy  RSS
Prywatny elektryk wykorzystywany w celach służbowych a zwrot kosztów

09.08.2022 18:52

Prywatny elektryk wykorzystywany w celach służbowych a zwrot kosztów
Nowe przepisy wprowadzą możliwość zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, a także napędzanych wodorem.

Źródło: www.infor.pl

Inżynier robót elektrycznych

09.08.2022 14:03

"ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA" sp. z o.o.
Bardzo dobra organizacja pracy, Bardzo dobra znajomość zasad i przepisów BHP, Wykształcenie wyższe techniczne
Lokalizacja: dolnośląskie, Wrocław
Obszar zawodowy: Inżynieria / Projektowanie

Źródło: www.praca.pl

Dyrektor ds. Reklamacji

09.08.2022 13:15

AGATA Spółka Akcyjna
Twój zakres obowiązków: Nadzorowanie przestrzegania przepisów oraz zgodności dokumentacji z wymogami
Lokalizacja: śląskie, Katowice
Obszar zawodowy: Kadra zarządzająca

Źródło: www.praca.pl

W czasie upałów ich praca zamienia się w koszmar. Nie powinno tak być

09.08.2022 11:52

Mimo, że przepisy nie regulują górnej granicy temperatury, do jakiej można pracować, nic nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Także, kiedy upał daje się każdemu we znaki. A w skrajnych sytuacjach pracownicy mogą odmówić wykonywania swoich obowiązków.

Źródło: www.pulshr.pl

Rozliczenie VAT w transakcji towar za towar

09.08.2022 11:03

  Już od setek lat funkcjonuje gospodarka towarowo-pieniężna. Ekwiwalentem towaru lub usługi jest w niej pieniądz w formie gotówkowej czy bezgotówkowej. Wymiana dobra za dobro nie jest jednak zakazana i taka forma może mieć miejsce w dalszym ciągu. Na polskim gruncie brak jest przepisów, które uniemożliwiałyby taki sposób wymiany. Specyfika takiej umowy polega na tym, że każda ze stron jest jednocześnie sprzedawcą oraz nabywcą. Regulacje Kodeksu cywilnego nie definiują umowy barterowej, a zatem zaliczyć ją należy do umów nienazwanych. Natomiast zgodnie z art. 604 k.c. do zamiany zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy sprzedaży.  

Źródło: www.podatki.biz

Przetwarzanie danych pracowników i innych uprawnionych dla potrzeb ZFŚS

09.08.2022 6:00


Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna być poprzedzona ustaleniem, w jakiej sytuacji materialno-bytowej znajduje się pracownik i inna osoba uprawniona. W tym celu pracodawca pozyskuje szereg informacji zawierających dane osobowe. Jako ich administrator musi je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: biznes.interia.pl

[10.08.2022] Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem Polskiego Ładu

08.08.2022 18:59

Mimo wielu zmian w przepisach podatkowych, w tym wprowadzonych pakietem Polski Ład, optymalizacja podatkowa nadal jest możliwa oraz w wielu przypadkach całkowicie bezpieczna. Istotne są: formuła jej przeprowadzenia i podjęcie odpowiednich działań osłonowych. Optymalizacja może mieć charakter planowania podatkowego, zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia legalnego efektu podatkowego. Uwzględniając najnowsze regulacje w tym zakresie, proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie, w którym wskażemy, jak można bezpiecznie obniżyć zobowiązania podatkowe.

Źródło: www.podatki.biz

Opieka naprzemienna - MS planuje doprecyzowanie przepisów

08.08.2022 18:51

Opieka naprzemienna - MS planuje doprecyzowanie przepisów
Czy opieka naprzemienna zostanie zdefiniowana? O planowanych zmianach przepisów poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Źródło: www.infor.pl

Specjalista ds. kadr i płac

08.08.2022 14:35

Klient portalu Praca.pl
min. 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z kadrami i płacami, znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowych
Lokalizacja: łódzkie, Łódź
Obszar zawodowy: Księgowość / Audyt / Podatki

Źródło: www.praca.pl

reklama
Kontakt z nami