Wiadomości z tagiem Ustawy  RSS
Centralna Informacja Emerytalna. Ustawa opublikowana

21.09.2023 18:52

Centralna Informacja Emerytalna. Ustawa opublikowana
Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto będzie miał dostęp do CIE? Jakie informacje znajdą się w systemie?

Tagi: Ustawy, Biuro
Źródło: www.infor.pl

Status weterana – co daje i dlaczego tylko 1/4 uprawnionych go posiada?

21.09.2023 18:51

Od 70 lat w ponad 89 operacjach wzięło udział ponad 120 tysięcy polskich żołnierzy i personelu wojskowego. Obecnie Polska uczestniczy w misjach Unii Europejskiej, NATO i ONZ w różnych częściach świata. Status weterana Sejm ustanowił w 2011 roku, na mocy Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Już wkrótce w życie wejdzie ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej

21.09.2023 16:33

W Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). W ramach CIE zainteresowane osoby będą mogły uzyskać przez internet dostęp do różnych informacji emerytalnych, w tym kompleksowych danych nt. swoich oszczędności zgromadzonych w trzech filarach systemu emerytalnego. Większość nowych regulacji zacznie obowiązywać już 5 października br.

Tagi: Ustawy
Źródło: www.podatki.biz

NSA: Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych bez PIT

21.09.2023 11:05

Kwoty ryczałtu nie mogą być uznane za "świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ pracownik z zasady nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów przemieszczania się pomiędzy miejscami, w których musi się znaleźć w ramach swoich obowiązków służbowych. Mamy zatem raczej do czynienia z sytuacją odwrotną - to pracownik poniósł koszty "za pracodawcę", a następnie są mu one zwracane.

Tagi: Ustawy, PIT
Źródło: www.podatki.biz

Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 

21.09.2023 9:53

20 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o Centralnej Informacji Emerytalnej, której celem jest utworzenie Centralnej Informacji Emerytalnej. CIE będzie przedstawiać użytkownikowi informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach: filar publiczny - na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez ZUS oraz KRUS; prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców - na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE); prywatny filar indywidualny - na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Natomiast 15 września br. ogłoszono m.in. rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Tagi: Ustawy, PIT, ZUS
Źródło: www.podatki.biz

Polskie uczelnie nadal gonią Zachód. Eksperci oceniają tzw. ustawę 2.0 po pięciu latach obowiązywania

21.09.2023 9:51

Menedżer na stanowisku rektora, nowe kompetencje rad uczelni, szkoły doktorskie zamiast studiów doktoranckich – m.in. te rozwiązania oceniają eksperci po pięciu latach obowiązywania tzw. ustawy 2.0. Reforma, która miała przybliżyć polskie uczelnie do najlepszych uniwersytetów na świecie, nie osiągnęła zakładanych celów.

Źródło: praca.gazetaprawna.pl

Nowy wyrok NSA ws. podatku od nieruchomości i dystrybutorów paliw i gazu

20.09.2023 16:52

Dystrybutory paliw stanowią urządzenia budowlane będące budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odniósł się do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości dystrybutorów paliw i gazu. Stacja paliw z perspektywy ustawy stanowi z kolei z reguły kompleks obiektów budowlanych.

Tagi: Ustawy
Źródło: www.podatki.biz

Do 30 września II rata odpisów na ZFŚS. Uwaga na nową kwotę podstawy

20.09.2023 11:05

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), od 1 lipca 2023 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wyższy. Podstawę jego obliczenia stanowi bowiem przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. 5104,90 zł). Pracodawcy będą musieli przekazać odpisy w nowej wysokości na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2023 r.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami