Wiadomości z tagiem Kredyty  RSS
TSUE: Bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pokażą rzeczywiste ryzyko kredytu

21.09.2023 18:52

TSUE: Bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pokażą rzeczywiste ryzyko kredytu
Kolejny wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych. W wyroku z 21 września 2023 r. TSUE podkreślił, że bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pozwolą zrozumieć rzeczywiste ryzyka, na które jest narażony w trakcie całego okresu obowiązywania umowy kredytu denominowanego w walucie obcej.

Źródło: www.infor.pl

Wakacje kredytowe zostaną przedłużone na kolejny rok?

21.09.2023 16:32

Wakacje kredytowe mają zostać przedłużone na cały 2024 r. - wynika z nowych zapowiedzi rządu. Mechanizm miałby w tym przypadku obejmować jednak kryterium dochodowe. Pomysł jest krytykowany przez środowisko biznesowe, które wskazuje na brak ekonomicznej analizy, która uzasadniałaby tego rodzaju wyjątkowe działanie.

Źródło: www.podatki.biz

Frankowicze z Getin Noble Bank. Jest światełko w tunelu

14.09.2023 9:52

Frankowicze z Getin Noble Bank. Jest światełko w tunelu
Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku nie przekreśla roszczeń opartych na nieważności umowy, co może prowadzić do umorzenia salda kredytowego. Warto jednak pamiętać, że obowiązek spłaty rat kredytu nadal istnieje. Dlatego ważne jest, aby kredytobiorcy jak najszybciej skonsultowali się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących kredytów frankowych, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i poradę prawną w tej trudnej sytuacji.

Źródło: www.infor.pl

Weksle - rodzaje i ewidencja rachunkowa

14.09.2023 7:17

Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się przez wystawcę (lub osobę przez niego wskazaną) do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie. Weksel jest źródłem kredytu, który może być wykorzystany nie tylko jako zapłata w transakcjach z dostawcami, ale również złożony w banku do dyskonta, które jest sprzedażą weksla przed terminem jego wymagalności. Podstawą prawną stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.

Źródło: www.podatki.biz

„Darmowy kredyt” - manipulacja czy rzeczywisty zysk? Jak uzyskać sankcję kredytu darmowego?

06.09.2023 18:52

„Darmowy kredyt” - manipulacja czy rzeczywisty zysk? Jak uzyskać sankcję kredytu darmowego?
Czy kredyt naprawdę może być „za darmo”? A może jest to manipulacja i kolejna próba wyłudzenia pieniędzy? O tym opowie ekspert kredytowy.

Tagi: Kredyty
Źródło: www.infor.pl

Kredyty frankowe 2023 – banki żądają od frankowiczów zwrotu zwaloryzowanego kapitału. Czy mają rację?

04.09.2023 18:52

Kredyty frankowe 2023 – banki żądają od frankowiczów zwrotu zwaloryzowanego kapitału. Czy mają rację?
Jeśli nie roszczenie „o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału” to może roszczenie o waloryzację kapitału? Czym teraz banki zamierzają zniechęcać tzw. frankowiczów do pójścia do sądu?

Źródło: www.infor.pl

Mikrofirmy ratują się kredytami. W lipcu te dwie branże zaciągały je najczęściej

31.08.2023 5:15


W lipcu 2023 r., w porównaniu do lipca 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+25,2%) i na wyższą wartość (+7,2%). W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów w rachunku bieżącym (+21,9%) oraz kredytów obrotowych (+18,4%), jednak mniej o (-0,5%) kredytów inwestycyjnych. W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały tylko kredyty inwestycyjne (-8,4%). Wzrosty odnotowały kredyty w rachunku bieżącym (+4,8%) oraz w kredyty obrotowe (+4,1%).

Źródło: www.bankier.pl

ZBP: Banki spółdzielcze są dobrze skapitalizowane i płynne

29.08.2023 15:48


Sektor banków spółdzielczych jest stabilny, dobrze skapitalizowany i płynny, co stwarza dobre warunki do rozwoju akcji kredytowej w przypadku ożywienia gospodarczego i zwiększenia popytu na kredyty - ocenił w raporcie Związek Banków Polskich.

Tagi: PIT, Banki, Kredyty
Źródło: www.bankier.pl

Upadłość banku a sytuacja kredytobiorców

02.08.2023 9:51

Upadłość banku a sytuacja kredytobiorców
Po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy powinni nadal spłacać swoje zobowiązanie wobec banku – dokładanie na takich samych zasadach, jak czynili to przed ogłoszeniem upadłości, czyli w wysokości, terminach i na rachunek określony w umowie kredytowej. Wyjątkiem są tu tylko ci kredytobiorcy, którym bank przed ogłoszeniem upadłości nie zdążył przelać środków. Ich umowy po prostu wygasają. Natomiast kredytobiorcy kwestionujący umowę kredytową, np. frankowicze, powinni zgłosić swoją wierzytelność ustanowionemu po ogłoszeniu upadłości banku syndykowi masy upadłości.

Źródło: www.infor.pl

reklama
Kontakt z nami