Wiadomości z tagiem Umowy  RSS
Do 600 euro odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot. Zwrot 25% albo 50% ceny biletu za opóźniony pociąg

20.07.2024 18:51

Do 600 euro odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot. Zwrot 25% albo 50% ceny biletu za opóźniony pociągW przypadku opóźnionego albo odwołanego lotu samolotem podróżny (konsument) może otrzymać rekompensatę (odszkodowanie) od 250 do 600 euro. Natomiast za opóźnienie pociągu odszkodowanie w wysokości 25 proc. lub 50 proc. ceny biletu. Taką informację przekazała Polskiej Agencji Prasowej koordynator ECK Polska Renata Yanisiv. W przypadku noclegów można reklamować niezgodności z ofertą i warunkami umowy.

Źródło: www.infor.pl

Umowy cywilnoprawne a staż pracy. PIP pozytywnie o planach zmian

19.07.2024 16:36

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące wliczania do okresu zatrudnienia różnych form aktywności świadczonych na podstawie różnych stosunków pracy. Jak ocenia Państwowa Inspekcja Pracy, szykowane modyfikacje doprowadzą do usunięcia nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj podejmowanej aktywności zawodowej.

Źródło: www.podatki.biz

Koniec uciekania na samozatrudnienie. Zostanie tylko umowa o pracę

19.07.2024 12:53

Fiskus ma prawo kwestionować przejścia pracowników z umowy o pracę na współpracę B2B. W wydanej niedawno opinii zaznaczył, że będzie z tego prawa korzystać.

Źródło: www.pulshr.pl

Darowizna dla siostry ze wspólnego majątku małżonków zwolniona z podatku

19.07.2024 11:02

Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny. Zatem, dokonanie darowizny na rzecz siostry z majątku wspólnego, za zgodą męża, będzie w całości podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Źródło: www.podatki.biz

Umowy zlecenia zmienią się w umowy o pracę. Kontrowersyjny zapis w nowych przepisach

17.07.2024 12:42

Wszystko wskazuje na to, że Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia - skuteczną broń w walce z nadużyciami w firmach. Inspektorzy pracy będą mogli wystawić nakaz przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.

Źródło: www.pulshr.pl

Składki ZUS kierowców w transporcie międzynarodowym

17.07.2024 11:03

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowcy międzynarodowego zatrudnionego na podstawie umowy o świadczeniu usług ustala się na takich samych zasadach jakie obowiązują wobec kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

Źródło: www.podatki.biz

Składki ZUS od umowy o dzieło

17.07.2024 11:02

Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast, gdy: umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub  jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Źródło: www.podatki.biz

reklama
Kontakt z nami